• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 22/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
16
250N
976
500N
7325
8988
9797
1TR
9637
2,5TR
24266
24062
44336
63173
28300
43975
80718
5TR
29057
01488
10TR
24868
40TR
61505
ĐB
630334

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 22/03/16

005 00 557
118 16 668 66 62
225 773 75 76
334 36 37 888 88
4997

Đắk Lắk - 22/03/16

0123456789
8300
4062
3173
0334
7325
3975
1505
16
976
4266
4336
9797
9637
9057
8988
0718
1488
4868
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
97
250N
061
500N
6133
3541
2305
1TR
5254
2,5TR
17697
78544
24672
02265
97570
57315
52604
5TR
90975
13643
10TR
19179
40TR
93527
ĐB
187393

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 22/03/16

004 05 554
115 665 61
227 779 75 72 70
333 8
443 44 41 993 97 97

Quảng Nam - 22/03/16

0123456789
7570
061
3541
4672
6133
3643
7393
5254
8544
2604
2305
2265
7315
0975
97
7697
3527
9179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
91
250N
299
500N
3492
0832
4050
1TR
1994
2,5TR
36437
75660
28435
63919
75678
89783
47595
5TR
49565
11651
10TR
24637
40TR
99827
ĐB
123114

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 21/03/16

0551 50
114 19 665 60
227 778
337 37 35 32 883
4995 94 92 99 91

Thừa T. Huế - 21/03/16

0123456789
4050
5660
91
1651
3492
0832
9783
1994
3114
8435
7595
9565
6437
4637
9827
5678
299
3919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
79
250N
867
500N
3974
8443
7508
1TR
2128
2,5TR
07652
10768
07972
61276
94539
73255
21286
5TR
14743
28242
10TR
47341
40TR
43129
ĐB
834562

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 21/03/16

008 552 55
1662 68 67
229 28 772 76 74 79
339 886
441 43 42 43 9

Phú Yên - 21/03/16

0123456789
7341
7652
7972
8242
4562
8443
4743
3974
3255
1276
1286
867
7508
2128
0768
79
4539
3129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
82
250N
857
500N
3046
4694
4488
1TR
7532
2,5TR
47637
32957
39785
27892
35833
38476
38322
5TR
87349
64602
10TR
94636
40TR
92243
ĐB
757921

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 20/03/16

002 557 57
16
221 22 776
336 37 33 32 885 88 82
443 49 46 992 94

Khánh Hòa - 20/03/16

0123456789
7921
82
7532
7892
8322
4602
5833
2243
4694
9785
3046
8476
4636
857
7637
2957
4488
7349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
25
250N
438
500N
3882
7501
3761
1TR
0929
2,5TR
99581
84546
15051
34335
06594
89049
01836
5TR
96308
38017
10TR
54514
40TR
54237
ĐB
300151

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 20/03/16

008 01 551 51
114 17 661
229 25 7
337 35 36 38 881 82
446 49 994

Kon Tum - 20/03/16

0123456789
7501
3761
9581
5051
0151
3882
6594
4514
25
4335
4546
1836
8017
4237
438
6308
0929
9049
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1