• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
43
250N
082
500N
5613
6479
3831
1TR
7974
2,5TR
46966
59873
93204
87698
17339
56310
43491
5TR
94649
73772
10TR
35807
40TR
47334
ĐB
244866

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 21/11/15

007 04 5
110 13 666 66
2772 73 74 79
334 39 31 882
449 43 998 91

Đà Nẵng - 21/11/15

0123456789
6310
3831
3491
082
3772
43
5613
9873
7974
3204
7334
6966
4866
5807
7698
6479
7339
4649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
17
250N
410
500N
1647
2151
2052
1TR
1398
2,5TR
90880
30132
15126
65654
95817
24958
18974
5TR
64263
43327
10TR
24187
40TR
98328
ĐB
256806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 21/11/15

006 554 58 51 52
117 10 17 663
228 27 26 774
332 887 80
447 998

Quảng Ngãi - 21/11/15

0123456789
410
0880
2151
2052
0132
4263
5654
8974
5126
6806
17
1647
5817
3327
4187
1398
4958
8328
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
60
250N
586
500N
2549
8266
1389
1TR
0666
2,5TR
19402
78036
44688
81806
08322
22654
43575
5TR
43755
00191
10TR
93294
40TR
04494
ĐB
150821

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 21/11/15

002 06 555 54
1666 66 60
221 22 775
336 888 89 86
449 994 94 91

Đắk Nông - 21/11/15

0123456789
60
0191
0821
9402
8322
2654
3294
4494
3575
3755
586
8266
0666
8036
1806
4688
2549
1389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
16
250N
714
500N
2403
8971
3887
1TR
8013
2,5TR
89893
88976
75854
33552
90432
90894
70657
5TR
52620
21581
10TR
99840
40TR
69356
ĐB
753126

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 20/11/15

003 556 54 52 57
113 14 16 6
226 20 776 71
332 881 87
440 993 94

Gia Lai - 20/11/15

0123456789
2620
9840
8971
1581
3552
0432
2403
8013
9893
714
5854
0894
16
8976
9356
3126
3887
0657
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
15
250N
031
500N
2582
8788
5707
1TR
3582
2,5TR
31275
48685
68772
14364
39463
67659
66482
5TR
31259
05880
10TR
68816
40TR
97742
ĐB
151335

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 20/11/15

007 559 59
116 15 664 63
2775 72
335 31 880 85 82 82 82 88
442 9

Ninh Thuận - 20/11/15

0123456789
5880
031
2582
3582
8772
6482
7742
9463
4364
15
1275
8685
1335
8816
5707
8788
7659
1259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
07
250N
508
500N
2446
8666
1307
1TR
6546
2,5TR
02853
99550
54667
31748
40170
36006
53196
5TR
05118
96159
10TR
03493
40TR
55617
ĐB
473634

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 19/11/15

006 07 08 07 559 53 50
117 18 667 66
2770
334 8
448 46 46 993 96

Bình Định - 19/11/15

0123456789
9550
0170
2853
3493
3634
2446
8666
6546
6006
3196
07
1307
4667
5617
508
1748
5118
6159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
60
250N
591
500N
5031
2618
2129
1TR
6929
2,5TR
03827
65479
03260
04774
78782
16434
42998
5TR
40351
18766
10TR
71710
40TR
59533
ĐB
388588

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 19/11/15

0551
110 18 666 60 60
227 29 29 779 74
333 34 31 888 82
4998 91

Quảng Bình - 19/11/15

0123456789
60
3260
1710
591
5031
0351
8782
9533
4774
6434
8766
3827
2618
2998
8588
2129
6929
5479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
71
250N
930
500N
1181
3334
5194
1TR
4965
2,5TR
65254
95141
30686
00606
97060
28974
72402
5TR
44196
47021
10TR
93671
40TR
21443
ĐB
134220

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 19/11/15

006 02 554
1660 65
220 21 771 74 71
334 30 886 81
443 41 996 94

Quảng Trị - 19/11/15

0123456789
930
7060
4220
71
1181
5141
7021
3671
2402
1443
3334
5194
5254
8974
4965
0686
0606
4196
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1