• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 12:38:48 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
14
250N
839
500N
9160
5866
1175
1TR
5241
2,5TR
70863
76913
02816
59061
63483
75800
76864
5TR
56578
74804
10TR
94117
40TR
79181
ĐB
51645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 21/08/16

004 00 5
117 13 16 14 663 61 64 60 66
2778 75
339 881 83
445 41 9

Khánh Hòa - 21/08/16

0123456789
9160
5800
5241
9061
9181
0863
6913
3483
14
6864
4804
1175
1645
5866
2816
4117
6578
839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
49
250N
502
500N
6226
1189
8534
1TR
8322
2,5TR
39092
68783
01072
77348
60781
46801
40942
5TR
43755
46228
10TR
53076
40TR
92968
ĐB
33084

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 21/08/16

001 02 555
1668
228 22 26 776 72
334 884 83 81 89
448 42 49 992

Kon Tum - 21/08/16

0123456789
0781
6801
502
8322
9092
1072
0942
8783
8534
3084
3755
6226
3076
7348
6228
2968
49
1189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
75
250N
953
500N
6317
4148
2215
1TR
8497
2,5TR
29657
50413
73246
01921
94544
55731
76017
5TR
18795
27394
10TR
16518
40TR
01615
ĐB
86673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/08/16

0557 53
115 18 13 17 17 15 6
221 773 75
331 8
446 44 48 995 94 97

Đà Nẵng - 20/08/16

0123456789
1921
5731
953
0413
6673
4544
7394
75
2215
8795
1615
3246
6317
8497
9657
6017
4148
6518
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
98
250N
687
500N
4452
0293
4603
1TR
2160
2,5TR
99226
05927
75824
68287
68731
34259
09004
5TR
50745
19824
10TR
55865
40TR
08188
ĐB
19259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 20/08/16

004 03 559 59 52
1665 60
224 26 27 24 7
331 888 87 87
445 993 98

Quảng Ngãi - 20/08/16

0123456789
2160
8731
4452
0293
4603
5824
9004
9824
0745
5865
9226
687
5927
8287
98
8188
4259
9259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
55
250N
417
500N
3829
9338
4195
1TR
1326
2,5TR
12624
72581
09433
99256
63139
93922
83203
5TR
78918
08538
10TR
61292
40TR
20604
ĐB
37599

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 20/08/16

004 03 556 55
118 17 6
224 22 26 29 7
338 33 39 38 881
4999 92 95

Đắk Nông - 20/08/16

0123456789
2581
3922
1292
9433
3203
2624
0604
55
4195
1326
9256
417
9338
8918
8538
3829
3139
7599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
17
250N
859
500N
7529
7286
3323
1TR
9673
2,5TR
97611
47658
28368
17374
25967
67228
67336
5TR
85218
90172
10TR
08274
40TR
96424
ĐB
55168

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 19/08/16

0558 59
118 11 17 668 68 67
224 28 29 23 774 72 74 73
336 886
49

Gia Lai - 19/08/16

0123456789
7611
0172
3323
9673
7374
8274
6424
7286
7336
17
5967
7658
8368
7228
5218
5168
859
7529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
09
250N
172
500N
0443
2478
0582
1TR
7846
2,5TR
18002
25762
41785
05764
16943
32384
20126
5TR
12745
15761
10TR
37231
40TR
24872
ĐB
23563

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 19/08/16

002 09 5
1663 61 62 64
226 772 78 72
331 885 84 82
445 43 46 43 9

Ninh Thuận - 19/08/16

0123456789
5761
7231
172
0582
8002
5762
4872
0443
6943
3563
5764
2384
1785
2745
7846
0126
2478
09
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1