• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 03:03:33 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
63
250N
173
500N
8064
2871
3743
1TR
3787
2,5TR
95013
09351
16369
35251
52108
20971
12144
5TR
09592
83588
10TR
54629
40TR
45697
ĐB
26598

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 21/05/16

008 551 51
113 669 64 63
229 771 71 73
3888 87
444 43 998 97 92

Đà Nẵng - 21/05/16

0123456789
2871
9351
5251
0971
9592
63
173
3743
5013
8064
2144
3787
5697
2108
3588
6598
6369
4629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
96
250N
806
500N
7299
8474
8800
1TR
5033
2,5TR
47748
00933
53066
28715
36119
44706
99818
5TR
08713
40029
10TR
23418
40TR
10469
ĐB
54633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 21/05/16

006 00 06 5
118 13 15 19 18 669 66
229 774
333 33 33 8
448 999 96

Quảng Ngãi - 21/05/16

0123456789
8800
5033
0933
8713
4633
8474
8715
96
806
3066
4706
7748
9818
3418
7299
6119
0029
0469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
250N
760
500N
8995
0307
1614
1TR
6935
2,5TR
29776
73536
14761
80269
79372
74796
35663
5TR
31335
97220
10TR
17741
40TR
02977
ĐB
45710

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 21/05/16

007 5
110 14 661 69 63 60
220 777 76 72 72
335 36 35 8
441 996 95

Đắk Nông - 21/05/16

0123456789
760
7220
5710
4761
7741
72
9372
5663
1614
8995
6935
1335
9776
3536
4796
0307
2977
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
19
250N
368
500N
0021
8130
0803
1TR
5607
2,5TR
63210
90259
05182
04218
27678
90106
43864
5TR
80127
93294
10TR
38360
40TR
49320
ĐB
05345

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 20/05/16

006 07 03 559
110 18 19 660 64 68
220 27 21 778
330 882
445 994

Gia Lai - 20/05/16

0123456789
8130
3210
8360
9320
0021
5182
0803
3864
3294
5345
0106
5607
0127
368
4218
7678
19
0259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
82
250N
682
500N
3816
6510
0607
1TR
0365
2,5TR
39904
35155
95206
88390
27426
94090
10106
5TR
10923
74257
10TR
70133
40TR
66413
ĐB
35081

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 20/05/16

004 06 06 07 557 55
113 16 10 665
223 26 7
333 881 82 82
4990 90

Ninh Thuận - 20/05/16

0123456789
6510
8390
4090
5081
82
682
0923
0133
6413
9904
0365
5155
3816
5206
7426
0106
0607
4257
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
78
250N
073
500N
8917
7801
7741
1TR
2140
2,5TR
57261
64604
24468
22157
51135
10360
83955
5TR
83331
04320
10TR
33186
40TR
04140
ĐB
11891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 19/05/16

004 01 557 55
117 661 68 60
220 773 78
331 35 886
440 40 41 991

Bình Định - 19/05/16

0123456789
2140
0360
4320
4140
7801
7741
7261
3331
1891
073
4604
1135
3955
3186
8917
2157
78
4468
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
34
250N
179
500N
8312
2820
0427
1TR
4347
2,5TR
36427
07301
60484
81140
04123
01329
60542
5TR
56940
37654
10TR
53842
40TR
56693
ĐB
74605

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 19/05/16

005 01 554
112 6
227 23 29 20 27 779
334 884
442 40 40 42 47 993

Quảng Bình - 19/05/16

0123456789
2820
1140
6940
7301
8312
0542
3842
4123
6693
34
0484
7654
4605
0427
4347
6427
179
1329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
70
250N
567
500N
1377
1935
7739
1TR
6376
2,5TR
32613
85794
22464
01172
88656
52714
09776
5TR
37724
79485
10TR
25066
40TR
00460
ĐB
43825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 19/05/16

0556
113 14 660 66 64 67
225 24 772 76 76 77 70
335 39 885
4994

Quảng Trị - 19/05/16

0123456789
70
0460
1172
2613
5794
2464
2714
7724
1935
9485
3825
6376
8656
9776
5066
567
1377
7739
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1