• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 03:13:47 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
91
250N
299
500N
3492
0832
4050
1TR
1994
2,5TR
36437
75660
28435
63919
75678
89783
47595
5TR
49565
11651
10TR
24637
40TR
99827
ĐB
123114

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 21/03/16

0551 50
114 19 665 60
227 778
337 37 35 32 883
4995 94 92 99 91

Thừa T. Huế - 21/03/16

0123456789
4050
5660
91
1651
3492
0832
9783
1994
3114
8435
7595
9565
6437
4637
9827
5678
299
3919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
79
250N
867
500N
3974
8443
7508
1TR
2128
2,5TR
07652
10768
07972
61276
94539
73255
21286
5TR
14743
28242
10TR
47341
40TR
43129
ĐB
834562

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 21/03/16

008 552 55
1662 68 67
229 28 772 76 74 79
339 886
441 43 42 43 9

Phú Yên - 21/03/16

0123456789
7341
7652
7972
8242
4562
8443
4743
3974
3255
1276
1286
867
7508
2128
0768
79
4539
3129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
82
250N
857
500N
3046
4694
4488
1TR
7532
2,5TR
47637
32957
39785
27892
35833
38476
38322
5TR
87349
64602
10TR
94636
40TR
92243
ĐB
757921

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 20/03/16

002 557 57
16
221 22 776
336 37 33 32 885 88 82
443 49 46 992 94

Khánh Hòa - 20/03/16

0123456789
7921
82
7532
7892
8322
4602
5833
2243
4694
9785
3046
8476
4636
857
7637
2957
4488
7349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
25
250N
438
500N
3882
7501
3761
1TR
0929
2,5TR
99581
84546
15051
34335
06594
89049
01836
5TR
96308
38017
10TR
54514
40TR
54237
ĐB
300151

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 20/03/16

008 01 551 51
114 17 661
229 25 7
337 35 36 38 881 82
446 49 994

Kon Tum - 20/03/16

0123456789
7501
3761
9581
5051
0151
3882
6594
4514
25
4335
4546
1836
8017
4237
438
6308
0929
9049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
90
250N
926
500N
3128
8631
1804
1TR
6508
2,5TR
21451
99230
05980
36265
93141
29292
71885
5TR
35710
90194
10TR
34357
40TR
18866
ĐB
076003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 19/03/16

003 08 04 557 51
110 666 65
228 26 7
330 31 880 85
441 994 92 90

Đà Nẵng - 19/03/16

0123456789
90
9230
5980
5710
8631
1451
3141
9292
6003
1804
0194
6265
1885
926
8866
4357
3128
6508
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
24
250N
423
500N
6069
2691
0141
1TR
5494
2,5TR
03863
45868
78130
71503
58480
40615
61968
5TR
33776
22043
10TR
85658
40TR
73268
ĐB
318348

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 19/03/16

003 558
115 668 63 68 68 69
223 24 776
330 880
448 43 41 994 91

Quảng Ngãi - 19/03/16

0123456789
8130
8480
2691
0141
423
3863
1503
2043
24
5494
0615
3776
5868
1968
5658
3268
8348
6069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
82
250N
641
500N
2958
7856
3255
1TR
3479
2,5TR
62470
57336
50284
36806
42522
55157
63241
5TR
92700
79254
10TR
91425
40TR
91447
ĐB
944239

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 19/03/16

000 06 554 57 58 56 55
16
225 22 770 79
339 36 884 82
447 41 41 9

Đắk Nông - 19/03/16

0123456789
2470
2700
641
3241
82
2522
0284
9254
3255
1425
7856
7336
6806
5157
1447
2958
3479
4239
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1