• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 05:13:47 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
94
250N
575
500N
0225
6609
2576
1TR
0774
2,5TR
32769
97320
09362
94242
86265
64698
96764
5TR
96663
40261
10TR
65984
40TR
09999
ĐB
427487

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 21/01/16

009 5
1663 61 69 62 65 64
220 25 774 76 75
3887 84
442 999 98 94

Bình Định - 21/01/16

0123456789
7320
0261
9362
4242
6663
94
0774
6764
5984
575
0225
6265
2576
7487
4698
6609
2769
9999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
70
250N
095
500N
1798
8985
8097
1TR
5953
2,5TR
41587
62779
03063
94254
53746
42004
59012
5TR
28940
76006
10TR
64682
40TR
52818
ĐB
156643

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 21/01/16

006 04 554 53
118 12 663
2779 70
3882 87 85
443 40 46 998 97 95

Quảng Bình - 21/01/16

0123456789
70
8940
9012
4682
5953
3063
6643
4254
2004
095
8985
3746
6006
8097
1587
1798
2818
2779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
35
250N
891
500N
2362
0972
5310
1TR
7157
2,5TR
77669
67825
69956
71544
92055
98829
84272
5TR
22962
86194
10TR
68770
40TR
34683
ĐB
167528

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 21/01/16

0556 55 57
110 662 69 62
228 25 29 770 72 72
335 883
444 994 91

Quảng Trị - 21/01/16

0123456789
5310
8770
891
2362
0972
4272
2962
4683
1544
6194
35
7825
2055
9956
7157
7528
7669
8829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
39
250N
553
500N
5937
5471
0694
1TR
9568
2,5TR
60639
78017
74360
27579
02016
40759
49299
5TR
85406
52340
10TR
63973
40TR
36072
ĐB
431357

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/01/16

006 557 59 53
117 16 660 68
2772 73 79 71
339 37 39 8
440 999 94

Đà Nẵng - 20/01/16

0123456789
4360
2340
5471
6072
553
3973
0694
2016
5406
5937
8017
1357
9568
39
0639
7579
0759
9299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
53
250N
247
500N
7811
6847
5103
1TR
7724
2,5TR
06477
32084
36501
33119
56231
65851
67035
5TR
99670
55186
10TR
86856
40TR
93170
ĐB
692450

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 20/01/16

001 03 550 56 51 53
119 11 6
224 770 70 77
331 35 886 84
447 47 9

Khánh Hòa - 20/01/16

0123456789
9670
3170
2450
7811
6501
6231
5851
53
5103
7724
2084
7035
5186
6856
247
6847
6477
3119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé: DLK
100N
11
250N
714
500N
0680
8034
1553
1TR
3096
2,5TR
57634
61426
73046
12348
19424
38752
07037
5TR
77919
28816
10TR
44344
40TR
14747
ĐB
219848

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 19/01/16

0552 53
119 16 14 11 6
226 24 7
334 37 34 880
448 47 44 46 48 996

Đắk Lắk - 19/01/16

0123456789
0680
11
8752
1553
714
8034
7634
9424
4344
3096
1426
3046
8816
7037
4747
2348
9848
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé: QNM
100N
06
250N
387
500N
4947
6570
9153
1TR
5863
2,5TR
49859
31527
95229
26048
21071
20949
47951
5TR
56501
24426
10TR
33998
40TR
79967
ĐB
506379

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 19/01/16

001 06 559 51 53
1667 63
226 27 29 779 71 70
3887
448 49 47 998

Quảng Nam - 19/01/16

0123456789
6570
1071
7951
6501
9153
5863
06
4426
387
4947
1527
9967
6048
3998
9859
5229
0949
6379
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1