• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 15:48:50 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
45
250N
078
500N
9345
3782
5603
1TR
6863
2,5TR
58702
04022
75532
79937
70422
49723
21749
5TR
02280
14831
10TR
35274
40TR
48865
ĐB
917229

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 20/12/15

002 03 5
1665 63
229 22 22 23 774 78
331 32 37 880 82
449 45 45 9

Khánh Hòa - 20/12/15

0123456789
2280
4831
3782
8702
4022
5532
0422
5603
6863
9723
5274
45
9345
8865
9937
078
1749
7229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
60
250N
515
500N
3834
4086
1489
1TR
5920
2,5TR
98020
05780
03689
99027
21708
64366
66249
5TR
14320
53702
10TR
97872
40TR
10910
ĐB
908882

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 20/12/15

002 08 5
110 15 666 60
220 20 27 20 772
334 882 80 89 86 89
449 9

Kon Tum - 20/12/15

0123456789
60
5920
8020
5780
4320
0910
3702
7872
8882
3834
515
4086
4366
9027
1708
1489
3689
6249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
94
250N
396
500N
7049
4781
0092
1TR
8144
2,5TR
68201
99016
47364
91883
26912
65461
12457
5TR
68361
05853
10TR
65897
40TR
70815
ĐB
300295

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 19/12/15

001 553 57
115 16 12 661 64 61
27
3883 81
444 49 995 97 92 96 94

Đà Nẵng - 19/12/15

0123456789
4781
8201
5461
8361
0092
6912
1883
5853
94
8144
7364
0815
0295
396
9016
2457
5897
7049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
14
250N
633
500N
7768
5940
8467
1TR
7533
2,5TR
77406
27888
15274
31377
49042
53640
56766
5TR
07399
21354
10TR
18904
40TR
94708
ĐB
678273

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 19/12/15

008 04 06 554
114 666 68 67
2773 74 77
333 33 888
442 40 40 999

Quảng Ngãi - 19/12/15

0123456789
5940
3640
9042
633
7533
8273
14
5274
1354
8904
7406
6766
8467
1377
7768
7888
4708
7399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
98
250N
741
500N
4886
4822
1906
1TR
4300
2,5TR
33694
30266
14315
00178
25537
45836
19740
5TR
51364
62600
10TR
65332
40TR
68195
ĐB
127121

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 19/12/15

000 00 06 5
115 664 66
221 22 778
332 37 36 886
440 41 995 94 98

Đắk Nông - 19/12/15

0123456789
4300
9740
2600
741
7121
4822
5332
3694
1364
4315
8195
4886
1906
0266
5836
5537
98
0178
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
08
250N
779
500N
1917
8508
6175
1TR
5611
2,5TR
88277
66060
54023
15627
01833
88661
62948
5TR
07463
18120
10TR
36617
40TR
49784
ĐB
708050

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 18/12/15

008 08 550
117 11 17 663 60 61
220 23 27 777 75 79
333 884
448 9

Gia Lai - 18/12/15

0123456789
6060
8120
8050
5611
8661
4023
1833
7463
9784
6175
1917
8277
5627
6617
08
8508
2948
779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
62
250N
381
500N
1194
7990
1078
1TR
6405
2,5TR
79604
62816
64338
11262
23539
25738
86047
5TR
61319
41273
10TR
63812
40TR
45517
ĐB
661587

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 18/12/15

004 05 5
117 12 19 16 662 62
2773 78
338 39 38 887 81
447 994 90

Ninh Thuận - 18/12/15

0123456789
7990
381
62
1262
3812
1273
1194
9604
6405
2816
6047
5517
1587
1078
4338
5738
3539
1319
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1