• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 04:01:19 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
32
250N
017
500N
5724
1873
1293
1TR
9817
2,5TR
11650
69766
69932
24283
09981
15443
22014
5TR
19497
66870
10TR
43412
40TR
17132
ĐB
31826

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 20/09/16

0550
112 14 17 17 666
226 24 770 73
332 32 32 883 81
443 997 93

Đắk Lắk - 20/09/16

0123456789
1650
6870
9981
32
9932
3412
7132
1873
1293
4283
5443
5724
2014
9766
1826
017
9817
9497
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
65
250N
884
500N
5648
8657
6409
1TR
2031
2,5TR
53514
98213
49072
01273
35177
71343
58025
5TR
30425
04404
10TR
51370
40TR
13868
ĐB
34469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 20/09/16

004 09 557
114 13 669 68 65
225 25 770 72 73 77
331 884
443 48 9

Quảng Nam - 20/09/16

0123456789
1370
2031
9072
8213
1273
1343
884
3514
4404
65
8025
0425
8657
5177
5648
3868
6409
4469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
98
250N
380
500N
7299
8750
7751
1TR
1988
2,5TR
95393
00475
30307
88141
85327
08303
79501
5TR
27142
14322
10TR
37801
40TR
12931
ĐB
28501

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 19/09/16

001 01 07 03 01 550 51
16
222 27 775
331 888 80
442 41 993 99 98

Thừa T. Huế - 19/09/16

0123456789
380
8750
7751
8141
9501
7801
2931
8501
7142
4322
5393
8303
0475
0307
5327
98
1988
7299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
63
250N
288
500N
1059
2637
9641
1TR
8344
2,5TR
47468
65475
91539
74470
24108
22138
99790
5TR
01573
26832
10TR
76776
40TR
27712
ĐB
38806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 19/09/16

006 08 559
112 668 63
2776 73 75 70
332 39 38 37 888
444 41 990

Phú Yên - 19/09/16

0123456789
4470
9790
9641
6832
7712
63
1573
8344
5475
6776
8806
2637
288
7468
4108
2138
1059
1539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
95
250N
910
500N
6720
3440
9803
1TR
2021
2,5TR
62934
43911
80156
34293
24343
21341
08481
5TR
76835
76944
10TR
44440
40TR
84509
ĐB
84837

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 18/09/16

009 03 556
111 10 6
221 20 7
337 35 34 881
440 44 43 41 40 993 95

Khánh Hòa - 18/09/16

0123456789
910
6720
3440
4440
2021
3911
1341
8481
9803
4293
4343
2934
6944
95
6835
0156
4837
4509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
43
250N
016
500N
6646
7337
4974
1TR
3382
2,5TR
93052
32697
94354
68945
18786
79687
55071
5TR
91936
24996
10TR
88046
40TR
11426
ĐB
45307

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 18/09/16

007 552 54
116 6
226 771 74
336 37 886 87 82
446 45 46 43 996 97

Kon Tum - 18/09/16

0123456789
5071
3382
3052
43
4974
4354
8945
016
6646
8786
1936
4996
8046
1426
7337
2697
9687
5307
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1