• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 06:34:11 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
75
250N
953
500N
6317
4148
2215
1TR
8497
2,5TR
29657
50413
73246
01921
94544
55731
76017
5TR
18795
27394
10TR
16518
40TR
01615
ĐB
86673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/08/16

0557 53
115 18 13 17 17 15 6
221 773 75
331 8
446 44 48 995 94 97

Đà Nẵng - 20/08/16

0123456789
1921
5731
953
0413
6673
4544
7394
75
2215
8795
1615
3246
6317
8497
9657
6017
4148
6518
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
98
250N
687
500N
4452
0293
4603
1TR
2160
2,5TR
99226
05927
75824
68287
68731
34259
09004
5TR
50745
19824
10TR
55865
40TR
08188
ĐB
19259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 20/08/16

004 03 559 59 52
1665 60
224 26 27 24 7
331 888 87 87
445 993 98

Quảng Ngãi - 20/08/16

0123456789
2160
8731
4452
0293
4603
5824
9004
9824
0745
5865
9226
687
5927
8287
98
8188
4259
9259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
55
250N
417
500N
3829
9338
4195
1TR
1326
2,5TR
12624
72581
09433
99256
63139
93922
83203
5TR
78918
08538
10TR
61292
40TR
20604
ĐB
37599

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 20/08/16

004 03 556 55
118 17 6
224 22 26 29 7
338 33 39 38 881
4999 92 95

Đắk Nông - 20/08/16

0123456789
2581
3922
1292
9433
3203
2624
0604
55
4195
1326
9256
417
9338
8918
8538
3829
3139
7599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
17
250N
859
500N
7529
7286
3323
1TR
9673
2,5TR
97611
47658
28368
17374
25967
67228
67336
5TR
85218
90172
10TR
08274
40TR
96424
ĐB
55168

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 19/08/16

0558 59
118 11 17 668 68 67
224 28 29 23 774 72 74 73
336 886
49

Gia Lai - 19/08/16

0123456789
7611
0172
3323
9673
7374
8274
6424
7286
7336
17
5967
7658
8368
7228
5218
5168
859
7529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
09
250N
172
500N
0443
2478
0582
1TR
7846
2,5TR
18002
25762
41785
05764
16943
32384
20126
5TR
12745
15761
10TR
37231
40TR
24872
ĐB
23563

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 19/08/16

002 09 5
1663 61 62 64
226 772 78 72
331 885 84 82
445 43 46 43 9

Ninh Thuận - 19/08/16

0123456789
5761
7231
172
0582
8002
5762
4872
0443
6943
3563
5764
2384
1785
2745
7846
0126
2478
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
41
250N
114
500N
6167
9594
0376
1TR
2073
2,5TR
34152
47753
31398
19225
34030
76552
31835
5TR
21760
70179
10TR
39683
40TR
36087
ĐB
52527

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 18/08/16

0552 53 52
114 660 67
227 25 779 73 76
330 35 887 83
441 998 94

Bình Định - 18/08/16

0123456789
4030
1760
41
4152
6552
2073
7753
9683
114
9594
9225
1835
0376
6167
6087
2527
1398
0179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
82
250N
289
500N
4045
1410
7423
1TR
6057
2,5TR
34861
36572
69034
74411
23761
71203
44739
5TR
16745
30545
10TR
50146
40TR
72886
ĐB
11610

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 18/08/16

003 557
110 11 10 661 61
223 772
334 39 886 89 82
446 45 45 45 9

Quảng Bình - 18/08/16

0123456789
1410
1610
4861
4411
3761
82
6572
7423
1203
9034
4045
6745
0545
0146
2886
6057
289
4739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
37
250N
301
500N
8308
8156
9287
1TR
7911
2,5TR
42829
25083
11649
36861
74031
91451
22657
5TR
80383
52814
10TR
16083
40TR
77053
ĐB
91306

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 18/08/16

006 08 01 553 51 57 56
114 11 661
229 7
331 37 883 83 83 87
449 9

Quảng Trị - 18/08/16

0123456789
301
7911
6861
4031
1451
5083
0383
6083
7053
2814
8156
1306
37
9287
2657
8308
2829
1649
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1