• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
19
250N
368
500N
0021
8130
0803
1TR
5607
2,5TR
63210
90259
05182
04218
27678
90106
43864
5TR
80127
93294
10TR
38360
40TR
49320
ĐB
05345

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 20/05/16

006 07 03 559
110 18 19 660 64 68
220 27 21 778
330 882
445 994

Gia Lai - 20/05/16

0123456789
8130
3210
8360
9320
0021
5182
0803
3864
3294
5345
0106
5607
0127
368
4218
7678
19
0259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
82
250N
682
500N
3816
6510
0607
1TR
0365
2,5TR
39904
35155
95206
88390
27426
94090
10106
5TR
10923
74257
10TR
70133
40TR
66413
ĐB
35081

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 20/05/16

004 06 06 07 557 55
113 16 10 665
223 26 7
333 881 82 82
4990 90

Ninh Thuận - 20/05/16

0123456789
6510
8390
4090
5081
82
682
0923
0133
6413
9904
0365
5155
3816
5206
7426
0106
0607
4257
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
78
250N
073
500N
8917
7801
7741
1TR
2140
2,5TR
57261
64604
24468
22157
51135
10360
83955
5TR
83331
04320
10TR
33186
40TR
04140
ĐB
11891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 19/05/16

004 01 557 55
117 661 68 60
220 773 78
331 35 886
440 40 41 991

Bình Định - 19/05/16

0123456789
2140
0360
4320
4140
7801
7741
7261
3331
1891
073
4604
1135
3955
3186
8917
2157
78
4468
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
34
250N
179
500N
8312
2820
0427
1TR
4347
2,5TR
36427
07301
60484
81140
04123
01329
60542
5TR
56940
37654
10TR
53842
40TR
56693
ĐB
74605

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 19/05/16

005 01 554
112 6
227 23 29 20 27 779
334 884
442 40 40 42 47 993

Quảng Bình - 19/05/16

0123456789
2820
1140
6940
7301
8312
0542
3842
4123
6693
34
0484
7654
4605
0427
4347
6427
179
1329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
70
250N
567
500N
1377
1935
7739
1TR
6376
2,5TR
32613
85794
22464
01172
88656
52714
09776
5TR
37724
79485
10TR
25066
40TR
00460
ĐB
43825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 19/05/16

0556
113 14 660 66 64 67
225 24 772 76 76 77 70
335 39 885
4994

Quảng Trị - 19/05/16

0123456789
70
0460
1172
2613
5794
2464
2714
7724
1935
9485
3825
6376
8656
9776
5066
567
1377
7739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
28
250N
408
500N
4500
7580
0763
1TR
9641
2,5TR
57064
62014
08154
30365
49921
18239
51015
5TR
97408
80817
10TR
86283
40TR
90752
ĐB
89426

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 18/05/16

008 00 08 552 54
117 14 15 664 65 63
226 21 28 7
339 883 80
441 9

Đà Nẵng - 18/05/16

0123456789
4500
7580
9641
9921
0752
0763
6283
7064
2014
8154
0365
1015
9426
0817
28
408
7408
8239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
15
250N
838
500N
6630
4808
0668
1TR
4069
2,5TR
00918
54126
29146
79987
04578
25108
21745
5TR
12142
84524
10TR
52647
40TR
03054
ĐB
77922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 18/05/16

008 08 554
118 15 669 68
222 24 26 778
330 38 887
447 42 46 45 9

Khánh Hòa - 18/05/16

0123456789
6630
2142
7922
4524
3054
15
1745
4126
9146
9987
2647
838
4808
0668
0918
4578
5108
4069
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1