• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
23
250N
719
500N
4092
3717
0290
1TR
7160
2,5TR
80075
98640
43910
44058
01257
42875
47602
5TR
39148
63545
10TR
11257
40TR
60160
ĐB
16622

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/04/16

002 557 58 57
110 17 19 660 60
222 23 775 75
38
448 45 40 992 90

Đà Nẵng - 20/04/16

0123456789
0290
7160
8640
3910
0160
4092
7602
6622
23
0075
2875
3545
3717
1257
1257
4058
9148
719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
41
250N
221
500N
7081
2960
0008
1TR
5562
2,5TR
74866
26467
47951
70283
16013
22316
61868
5TR
58454
65489
10TR
04400
40TR
66841
ĐB
49887

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 20/04/16

000 08 554 51
113 16 666 67 68 62 60
221 7
3887 89 83 81
441 41 9

Khánh Hòa - 20/04/16

0123456789
2960
4400
41
221
7081
7951
6841
5562
0283
6013
8454
4866
2316
6467
9887
0008
1868
5489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
41
250N
680
500N
9253
7377
9761
1TR
5575
2,5TR
99143
43699
06989
34548
32657
05603
77686
5TR
08062
49306
10TR
31241
40TR
67087
ĐB
41567

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 19/04/16

006 03 557 53
1667 62 61
2775 77
3887 89 86 80
441 43 48 41 999

Đắk Lắk - 19/04/16

0123456789
680
41
9761
1241
8062
9253
9143
5603
5575
7686
9306
7377
2657
7087
1567
4548
3699
6989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
91
250N
979
500N
5839
6338
5510
1TR
4763
2,5TR
56524
22417
51252
11785
76533
73977
69410
5TR
92686
21583
10TR
01569
40TR
49917
ĐB
70205

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 19/04/16

005 552
117 17 10 10 669 63
224 777 79
333 39 38 886 83 85
4991

Quảng Nam - 19/04/16

0123456789
5510
9410
91
1252
4763
6533
1583
6524
1785
0205
2686
2417
3977
9917
6338
979
5839
1569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
00
250N
545
500N
2649
1502
7314
1TR
2170
2,5TR
87021
67161
63086
86453
55478
89399
70538
5TR
43183
87795
10TR
09187
40TR
57856
ĐB
38554

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 18/04/16

002 00 554 56 53
114 661
221 778 70
338 887 83 86
449 45 995 99

Thừa T. Huế - 18/04/16

0123456789
00
2170
7021
7161
1502
6453
3183
7314
8554
545
7795
3086
7856
9187
5478
0538
2649
9399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
45
250N
715
500N
7601
6109
3426
1TR
0389
2,5TR
17564
67654
01783
69060
96494
33572
47317
5TR
74783
12710
10TR
31661
40TR
82805
ĐB
69174

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 18/04/16

005 01 09 554
110 17 15 661 64 60
226 774 72
3883 83 89
445 994

Phú Yên - 18/04/16

0123456789
9060
2710
7601
1661
3572
1783
4783
7564
7654
6494
9174
45
715
2805
3426
7317
6109
0389
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1