• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 14:38:18 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
95
250N
783
500N
0376
6908
5881
1TR
2002
2,5TR
25188
26401
33312
83195
80030
44268
77066
5TR
97635
64814
10TR
73426
40TR
63046
ĐB
598547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/02/16

001 02 08 5
114 12 668 66
226 776
335 30 888 81 83
447 46 995 95

Đà Nẵng - 20/02/16

0123456789
0030
5881
6401
2002
3312
783
4814
95
3195
7635
0376
7066
3426
3046
8547
6908
5188
4268
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
15
250N
534
500N
4896
8095
2582
1TR
2000
2,5TR
14395
09395
85862
12841
35198
72402
35074
5TR
91762
04309
10TR
42392
40TR
02427
ĐB
729983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 20/02/16

009 02 00 5
115 662 62
227 774
334 883 82
441 992 95 95 98 96 95

Quảng Ngãi - 20/02/16

0123456789
2000
2841
2582
5862
2402
1762
2392
9983
534
5074
15
8095
4395
9395
4896
2427
5198
4309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
36
250N
167
500N
0336
8961
3147
1TR
3042
2,5TR
68990
48058
50173
37934
70694
57232
90893
5TR
19661
37511
10TR
95160
40TR
89156
ĐB
874838

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 20/02/16

0556 58
111 660 61 61 67
2773
338 34 32 36 36 8
442 47 990 94 93

Đắk Nông - 20/02/16

0123456789
8990
5160
8961
9661
7511
3042
7232
0173
0893
7934
0694
36
0336
9156
167
3147
8058
4838
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
24
250N
129
500N
4160
0283
1699
1TR
4057
2,5TR
96924
64641
69190
78936
96308
25042
83560
5TR
83917
37407
10TR
70789
40TR
75291
ĐB
879244

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 19/02/16

007 08 557
117 660 60
224 29 24 7
336 889 83
444 41 42 991 90 99

Gia Lai - 19/02/16

0123456789
4160
9190
3560
4641
5291
5042
0283
24
6924
9244
8936
4057
3917
7407
6308
129
1699
0789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
23
250N
254
500N
6289
2843
4555
1TR
6357
2,5TR
60403
76008
11899
80432
67994
61936
04073
5TR
35280
22201
10TR
30445
40TR
97676
ĐB
027190

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 19/02/16

001 03 08 557 55 54
16
223 776 73
332 36 880 89
445 43 990 99 94

Ninh Thuận - 19/02/16

0123456789
5280
7190
2201
0432
23
2843
0403
4073
254
7994
4555
0445
1936
7676
6357
6008
6289
1899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
40
250N
175
500N
5246
6993
0369
1TR
5419
2,5TR
11991
11015
97340
44158
54300
30898
04578
5TR
73150
78017
10TR
76722
40TR
19414
ĐB
852936

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 18/02/16

000 550 58
114 17 15 19 669
222 778 75
336 8
440 46 40 991 98 93

Bình Định - 18/02/16

0123456789
40
7340
4300
3150
1991
6722
6993
9414
175
1015
5246
2936
8017
4158
0898
4578
0369
5419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
51
250N
946
500N
6149
3713
3991
1TR
7134
2,5TR
94993
45354
71366
73476
69183
23384
57575
5TR
32083
75939
10TR
73848
40TR
15628
ĐB
491222

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 18/02/16

0554 51
113 666
222 28 776 75
339 34 883 83 84
448 49 46 993 91

Quảng Bình - 18/02/16

0123456789
51
3991
1222
3713
4993
9183
2083
7134
5354
3384
7575
946
1366
3476
3848
5628
6149
5939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
95
250N
515
500N
6375
9741
7273
1TR
3279
2,5TR
27395
76956
66106
79344
79067
71384
89135
5TR
19497
33068
10TR
81496
40TR
77293
ĐB
304667

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 18/02/16

006 556
115 667 68 67
2779 75 73
335 884
444 41 993 96 97 95 95

Quảng Trị - 18/02/16

0123456789
9741
7273
7293
9344
1384
95
515
6375
7395
9135
6956
6106
1496
9067
9497
4667
3068
3279
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1