• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 14:39:30 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
94
250N
396
500N
7049
4781
0092
1TR
8144
2,5TR
68201
99016
47364
91883
26912
65461
12457
5TR
68361
05853
10TR
65897
40TR
70815
ĐB
300295

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 19/12/15

001 553 57
115 16 12 661 64 61
27
3883 81
444 49 995 97 92 96 94

Đà Nẵng - 19/12/15

0123456789
4781
8201
5461
8361
0092
6912
1883
5853
94
8144
7364
0815
0295
396
9016
2457
5897
7049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
14
250N
633
500N
7768
5940
8467
1TR
7533
2,5TR
77406
27888
15274
31377
49042
53640
56766
5TR
07399
21354
10TR
18904
40TR
94708
ĐB
678273

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 19/12/15

008 04 06 554
114 666 68 67
2773 74 77
333 33 888
442 40 40 999

Quảng Ngãi - 19/12/15

0123456789
5940
3640
9042
633
7533
8273
14
5274
1354
8904
7406
6766
8467
1377
7768
7888
4708
7399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
98
250N
741
500N
4886
4822
1906
1TR
4300
2,5TR
33694
30266
14315
00178
25537
45836
19740
5TR
51364
62600
10TR
65332
40TR
68195
ĐB
127121

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 19/12/15

000 00 06 5
115 664 66
221 22 778
332 37 36 886
440 41 995 94 98

Đắk Nông - 19/12/15

0123456789
4300
9740
2600
741
7121
4822
5332
3694
1364
4315
8195
4886
1906
0266
5836
5537
98
0178
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
08
250N
779
500N
1917
8508
6175
1TR
5611
2,5TR
88277
66060
54023
15627
01833
88661
62948
5TR
07463
18120
10TR
36617
40TR
49784
ĐB
708050

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 18/12/15

008 08 550
117 11 17 663 60 61
220 23 27 777 75 79
333 884
448 9

Gia Lai - 18/12/15

0123456789
6060
8120
8050
5611
8661
4023
1833
7463
9784
6175
1917
8277
5627
6617
08
8508
2948
779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
62
250N
381
500N
1194
7990
1078
1TR
6405
2,5TR
79604
62816
64338
11262
23539
25738
86047
5TR
61319
41273
10TR
63812
40TR
45517
ĐB
661587

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 18/12/15

004 05 5
117 12 19 16 662 62
2773 78
338 39 38 887 81
447 994 90

Ninh Thuận - 18/12/15

0123456789
7990
381
62
1262
3812
1273
1194
9604
6405
2816
6047
5517
1587
1078
4338
5738
3539
1319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
88
250N
550
500N
8268
1626
3087
1TR
5924
2,5TR
44871
85184
57935
71711
71079
28446
94716
5TR
14524
96796
10TR
73652
40TR
51800
ĐB
628457

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 17/12/15

000 557 52 50
111 16 668
224 24 26 771 79
335 884 87 88
446 996

Bình Định - 17/12/15

0123456789
550
1800
4871
1711
3652
5924
5184
4524
7935
1626
8446
4716
6796
3087
8457
88
8268
1079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
19
250N
542
500N
7887
6081
2856
1TR
9177
2,5TR
34732
26519
52303
59094
44684
88103
86056
5TR
28086
70065
10TR
66627
40TR
84807
ĐB
259259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 17/12/15

007 03 03 559 56 56
119 19 665
227 777
332 886 84 87 81
442 994

Quảng Bình - 17/12/15

0123456789
6081
542
4732
2303
8103
9094
4684
0065
2856
6056
8086
7887
9177
6627
4807
19
6519
9259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
69
250N
412
500N
5528
0282
2361
1TR
9026
2,5TR
85165
42622
88993
32808
91389
20763
68734
5TR
57676
29653
10TR
81323
40TR
70679
ĐB
303432

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 17/12/15

008 553
112 665 63 61 69
223 22 26 28 779 76
332 34 889 82
4993

Quảng Trị - 17/12/15

0123456789
2361
412
0282
2622
3432
8993
0763
9653
1323
8734
5165
9026
7676
5528
2808
69
1389
0679
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1