• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 07:14:16 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
98
250N
380
500N
7299
8750
7751
1TR
1988
2,5TR
95393
00475
30307
88141
85327
08303
79501
5TR
27142
14322
10TR
37801
40TR
12931
ĐB
28501

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 19/09/16

001 01 07 03 01 550 51
16
222 27 775
331 888 80
442 41 993 99 98

Thừa T. Huế - 19/09/16

0123456789
380
8750
7751
8141
9501
7801
2931
8501
7142
4322
5393
8303
0475
0307
5327
98
1988
7299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
63
250N
288
500N
1059
2637
9641
1TR
8344
2,5TR
47468
65475
91539
74470
24108
22138
99790
5TR
01573
26832
10TR
76776
40TR
27712
ĐB
38806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 19/09/16

006 08 559
112 668 63
2776 73 75 70
332 39 38 37 888
444 41 990

Phú Yên - 19/09/16

0123456789
4470
9790
9641
6832
7712
63
1573
8344
5475
6776
8806
2637
288
7468
4108
2138
1059
1539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
95
250N
910
500N
6720
3440
9803
1TR
2021
2,5TR
62934
43911
80156
34293
24343
21341
08481
5TR
76835
76944
10TR
44440
40TR
84509
ĐB
84837

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 18/09/16

009 03 556
111 10 6
221 20 7
337 35 34 881
440 44 43 41 40 993 95

Khánh Hòa - 18/09/16

0123456789
910
6720
3440
4440
2021
3911
1341
8481
9803
4293
4343
2934
6944
95
6835
0156
4837
4509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
43
250N
016
500N
6646
7337
4974
1TR
3382
2,5TR
93052
32697
94354
68945
18786
79687
55071
5TR
91936
24996
10TR
88046
40TR
11426
ĐB
45307

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 18/09/16

007 552 54
116 6
226 771 74
336 37 886 87 82
446 45 46 43 996 97

Kon Tum - 18/09/16

0123456789
5071
3382
3052
43
4974
4354
8945
016
6646
8786
1936
4996
8046
1426
7337
2697
9687
5307
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
86
250N
704
500N
4313
0090
8902
1TR
4505
2,5TR
39089
32103
59898
64573
32000
84238
13862
5TR
46957
66319
10TR
14879
40TR
44442
ĐB
65415

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 17/09/16

003 00 05 02 04 557
115 19 13 662
2779 73
338 889 86
442 998 90

Đà Nẵng - 17/09/16

0123456789
0090
2000
8902
3862
4442
4313
2103
4573
704
4505
5415
86
6957
9898
4238
9089
6319
4879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
80
250N
850
500N
4951
5917
5051
1TR
2830
2,5TR
83305
06088
41230
11555
88151
32283
30609
5TR
54512
65634
10TR
66035
40TR
52408
ĐB
73447

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 17/09/16

008 05 09 555 51 51 51 50
112 17 6
27
335 34 30 30 888 83 80
447 9

Quảng Ngãi - 17/09/16

0123456789
80
850
2830
1230
4951
5051
8151
4512
2283
5634
3305
1555
6035
5917
3447
6088
2408
0609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
62
250N
860
500N
5984
6860
5962
1TR
9399
2,5TR
98526
67233
30797
81676
05015
59326
51115
5TR
52605
69390
10TR
44575
40TR
54106
ĐB
10420

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 17/09/16

006 05 5
115 15 660 62 60 62
220 26 26 775 76
333 884
4990 97 99

Đắk Nông - 17/09/16

0123456789
860
6860
9390
0420
62
5962
7233
5984
5015
1115
2605
4575
8526
1676
9326
4106
0797
9399
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1