• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 06:42:53 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
79
250N
881
500N
3684
6715
8253
1TR
1966
2,5TR
75164
89668
93414
09868
08563
19859
05661
5TR
11726
40517
10TR
60200
40TR
44090
ĐB
70238

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 19/07/16

000 559 53
117 14 15 664 68 68 63 61 66
226 779
338 884 81
4990

Đắk Lắk - 19/07/16

0123456789
0200
4090
881
5661
8253
8563
3684
5164
3414
6715
1966
1726
0517
9668
9868
0238
79
9859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
61
250N
551
500N
8621
1430
7051
1TR
9886
2,5TR
08060
22322
30085
67437
80602
67780
41375
5TR
89138
32341
10TR
91875
40TR
55430
ĐB
14201

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 19/07/16

001 02 551 51
1660 61
222 21 775 75
330 38 37 30 885 80 86
441 9

Quảng Nam - 19/07/16

0123456789
1430
8060
7780
5430
61
551
8621
7051
2341
4201
2322
0602
0085
1375
1875
9886
7437
9138
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
17
250N
845
500N
7215
2992
5485
1TR
6181
2,5TR
36391
28724
24421
18311
16513
12726
35355
5TR
96812
15752
10TR
86828
40TR
29764
ĐB
58612

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 18/07/16

0552 55
112 12 11 13 15 17 664
228 24 21 26 7
3881 85
445 991 92

Thừa T. Huế - 18/07/16

0123456789
6181
6391
4421
8311
2992
6812
5752
8612
6513
8724
9764
845
7215
5485
5355
2726
17
6828
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
21
250N
121
500N
2287
2803
3599
1TR
4505
2,5TR
82610
98244
79969
55539
46948
41791
66046
5TR
58652
00780
10TR
27455
40TR
86042
ĐB
66259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 18/07/16

005 03 559 55 52
110 669
221 21 7
339 880 87
442 44 48 46 991 99

Phú Yên - 18/07/16

0123456789
2610
0780
21
121
1791
8652
6042
2803
8244
4505
7455
6046
2287
6948
3599
9969
5539
6259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
94
250N
994
500N
8801
1237
7528
1TR
1700
2,5TR
06806
83947
61103
82593
51600
45942
99716
5TR
96276
22610
10TR
70858
40TR
74614
ĐB
32052

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 17/07/16

006 03 00 00 01 552 58
114 10 16 6
228 776
337 8
447 42 993 94 94

Khánh Hòa - 17/07/16

0123456789
1700
1600
2610
8801
5942
2052
1103
2593
94
994
4614
6806
9716
6276
1237
3947
7528
0858
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
09
250N
638
500N
8639
8523
9383
1TR
0464
2,5TR
33974
54011
85975
28612
72911
19929
17034
5TR
60129
93949
10TR
27420
40TR
98689
ĐB
12125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 17/07/16

009 5
111 12 11 664
225 20 29 29 23 774 75
334 39 38 889 83
449 9

Kon Tum - 17/07/16

0123456789
7420
4011
2911
8612
8523
9383
0464
3974
7034
5975
2125
638
09
8639
9929
0129
3949
8689
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1