• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 12:38:59 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
78
250N
073
500N
8917
7801
7741
1TR
2140
2,5TR
57261
64604
24468
22157
51135
10360
83955
5TR
83331
04320
10TR
33186
40TR
04140
ĐB
11891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 19/05/16

004 01 557 55
117 661 68 60
220 773 78
331 35 886
440 40 41 991

Bình Định - 19/05/16

0123456789
2140
0360
4320
4140
7801
7741
7261
3331
1891
073
4604
1135
3955
3186
8917
2157
78
4468
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
34
250N
179
500N
8312
2820
0427
1TR
4347
2,5TR
36427
07301
60484
81140
04123
01329
60542
5TR
56940
37654
10TR
53842
40TR
56693
ĐB
74605

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 19/05/16

005 01 554
112 6
227 23 29 20 27 779
334 884
442 40 40 42 47 993

Quảng Bình - 19/05/16

0123456789
2820
1140
6940
7301
8312
0542
3842
4123
6693
34
0484
7654
4605
0427
4347
6427
179
1329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
70
250N
567
500N
1377
1935
7739
1TR
6376
2,5TR
32613
85794
22464
01172
88656
52714
09776
5TR
37724
79485
10TR
25066
40TR
00460
ĐB
43825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 19/05/16

0556
113 14 660 66 64 67
225 24 772 76 76 77 70
335 39 885
4994

Quảng Trị - 19/05/16

0123456789
70
0460
1172
2613
5794
2464
2714
7724
1935
9485
3825
6376
8656
9776
5066
567
1377
7739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
28
250N
408
500N
4500
7580
0763
1TR
9641
2,5TR
57064
62014
08154
30365
49921
18239
51015
5TR
97408
80817
10TR
86283
40TR
90752
ĐB
89426

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 18/05/16

008 00 08 552 54
117 14 15 664 65 63
226 21 28 7
339 883 80
441 9

Đà Nẵng - 18/05/16

0123456789
4500
7580
9641
9921
0752
0763
6283
7064
2014
8154
0365
1015
9426
0817
28
408
7408
8239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
15
250N
838
500N
6630
4808
0668
1TR
4069
2,5TR
00918
54126
29146
79987
04578
25108
21745
5TR
12142
84524
10TR
52647
40TR
03054
ĐB
77922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 18/05/16

008 08 554
118 15 669 68
222 24 26 778
330 38 887
447 42 46 45 9

Khánh Hòa - 18/05/16

0123456789
6630
2142
7922
4524
3054
15
1745
4126
9146
9987
2647
838
4808
0668
0918
4578
5108
4069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
12
250N
926
500N
8110
1647
4696
1TR
9729
2,5TR
94038
28556
60070
51699
29354
36976
02480
5TR
06249
89598
10TR
83698
40TR
64666
ĐB
84176

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 17/05/16

0556 54
110 12 666
229 26 776 70 76
338 880
449 47 998 98 99 96

Đắk Lắk - 17/05/16

0123456789
8110
0070
2480
12
9354
926
4696
8556
6976
4666
4176
1647
4038
9598
3698
9729
1699
6249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
30
250N
450
500N
3587
0517
9494
1TR
1864
2,5TR
23002
94244
98855
15616
14706
45538
85560
5TR
68338
24592
10TR
91855
40TR
64107
ĐB
70399

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 17/05/16

007 02 06 555 55 50
116 17 660 64
27
338 38 30 887
444 999 92 94

Quảng Nam - 17/05/16

0123456789
30
450
5560
3002
4592
9494
1864
4244
8855
1855
5616
4706
3587
0517
4107
5538
8338
0399
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1