• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
90
250N
926
500N
3128
8631
1804
1TR
6508
2,5TR
21451
99230
05980
36265
93141
29292
71885
5TR
35710
90194
10TR
34357
40TR
18866
ĐB
076003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 19/03/16

003 08 04 557 51
110 666 65
228 26 7
330 31 880 85
441 994 92 90

Đà Nẵng - 19/03/16

0123456789
90
9230
5980
5710
8631
1451
3141
9292
6003
1804
0194
6265
1885
926
8866
4357
3128
6508
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
24
250N
423
500N
6069
2691
0141
1TR
5494
2,5TR
03863
45868
78130
71503
58480
40615
61968
5TR
33776
22043
10TR
85658
40TR
73268
ĐB
318348

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 19/03/16

003 558
115 668 63 68 68 69
223 24 776
330 880
448 43 41 994 91

Quảng Ngãi - 19/03/16

0123456789
8130
8480
2691
0141
423
3863
1503
2043
24
5494
0615
3776
5868
1968
5658
3268
8348
6069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
82
250N
641
500N
2958
7856
3255
1TR
3479
2,5TR
62470
57336
50284
36806
42522
55157
63241
5TR
92700
79254
10TR
91425
40TR
91447
ĐB
944239

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 19/03/16

000 06 554 57 58 56 55
16
225 22 770 79
339 36 884 82
447 41 41 9

Đắk Nông - 19/03/16

0123456789
2470
2700
641
3241
82
2522
0284
9254
3255
1425
7856
7336
6806
5157
1447
2958
3479
4239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
41
250N
658
500N
3874
2324
9058
1TR
0217
2,5TR
17707
71515
70905
11412
59424
56430
94675
5TR
61050
59808
10TR
38385
40TR
86814
ĐB
600795

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 18/03/16

008 07 05 550 58 58
114 15 12 17 6
224 24 775 74
330 885
441 995

Gia Lai - 18/03/16

0123456789
6430
1050
41
1412
3874
2324
9424
6814
1515
0905
4675
8385
0795
0217
7707
658
9058
9808
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
38
250N
285
500N
9255
4165
3213
1TR
3884
2,5TR
28090
98116
51696
49168
02182
66028
36987
5TR
77585
47785
10TR
43951
40TR
33540
ĐB
979806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 18/03/16

006 551 55
116 13 668 65
228 7
338 885 85 82 87 84 85
440 990 96

Ninh Thuận - 18/03/16

0123456789
8090
3540
3951
2182
3213
3884
285
9255
4165
7585
7785
8116
1696
9806
6987
38
9168
6028
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
90
250N
726
500N
2076
2268
0449
1TR
7177
2,5TR
33798
92790
37614
39999
69631
92239
56064
5TR
71290
74264
10TR
45036
40TR
21659
ĐB
584509

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 17/03/16

009 559
114 664 64 68
226 777 76
336 31 39 8
449 990 98 90 99 90

Bình Định - 17/03/16

0123456789
90
2790
1290
9631
7614
6064
4264
726
2076
5036
7177
2268
3798
0449
9999
2239
1659
4509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
84
250N
418
500N
3195
9328
7990
1TR
9813
2,5TR
58852
24769
61410
23449
35321
65070
70674
5TR
20419
44471
10TR
39147
40TR
28550
ĐB
183892

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 17/03/16

0550 52
119 10 13 18 669
221 28 771 70 74
3884
447 49 992 95 90

Quảng Bình - 17/03/16

0123456789
7990
1410
5070
8550
5321
4471
8852
3892
9813
84
0674
3195
9147
418
9328
4769
3449
0419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
52
250N
359
500N
3322
5000
3249
1TR
4220
2,5TR
79253
45071
45564
77536
91002
57364
74927
5TR
11748
72248
10TR
98967
40TR
96261
ĐB
591251

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 17/03/16

002 00 551 53 59 52
1661 67 64 64
227 20 22 771
336 8
448 48 49 9

Quảng Trị - 17/03/16

0123456789
5000
4220
5071
6261
1251
52
3322
1002
9253
5564
7364
7536
4927
8967
1748
2248
359
3249
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1