• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 01:25:33 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé: DLK
100N
11
250N
714
500N
0680
8034
1553
1TR
3096
2,5TR
57634
61426
73046
12348
19424
38752
07037
5TR
77919
28816
10TR
44344
40TR
14747
ĐB
219848

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 19/01/16

0552 53
119 16 14 11 6
226 24 7
334 37 34 880
448 47 44 46 48 996

Đắk Lắk - 19/01/16

0123456789
0680
11
8752
1553
714
8034
7634
9424
4344
3096
1426
3046
8816
7037
4747
2348
9848
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé: QNM
100N
06
250N
387
500N
4947
6570
9153
1TR
5863
2,5TR
49859
31527
95229
26048
21071
20949
47951
5TR
56501
24426
10TR
33998
40TR
79967
ĐB
506379

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 19/01/16

001 06 559 51 53
1667 63
226 27 29 779 71 70
3887
448 49 47 998

Quảng Nam - 19/01/16

0123456789
6570
1071
7951
6501
9153
5863
06
4426
387
4947
1527
9967
6048
3998
9859
5229
0949
6379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé: TTH
100N
03
250N
022
500N
6437
5354
2331
1TR
4221
2,5TR
97589
12335
47034
40376
50881
46397
07165
5TR
36285
23860
10TR
84569
40TR
42411
ĐB
001788

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 18/01/16

003 554
111 669 60 65
221 22 776
335 34 37 31 888 85 89 81
4997

Thừa T. Huế - 18/01/16

0123456789
3860
2331
4221
0881
2411
022
03
5354
7034
2335
7165
6285
0376
6437
6397
1788
7589
4569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé: PY
100N
35
250N
655
500N
3437
9257
8901
1TR
1069
2,5TR
05135
81580
71246
03805
84457
78578
04072
5TR
57812
95934
10TR
45566
40TR
29153
ĐB
054368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 18/01/16

005 01 553 57 57 55
112 668 66 69
2778 72
334 35 37 35 880
446 9

Phú Yên - 18/01/16

0123456789
1580
8901
4072
7812
9153
5934
35
655
5135
3805
1246
5566
3437
9257
4457
8578
4368
1069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
11
250N
483
500N
7924
9136
5437
1TR
8778
2,5TR
61965
82144
42454
03414
84113
94923
81407
5TR
91749
44029
10TR
47643
40TR
93494
ĐB
793450

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 17/01/16

007 550 54
114 13 11 665
229 23 24 778
336 37 883
443 49 44 994

Khánh Hòa - 17/01/16

0123456789
3450
11
483
4113
4923
7643
7924
2144
2454
3414
3494
1965
9136
5437
1407
8778
1749
4029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
49
250N
158
500N
8405
7248
9828
1TR
4491
2,5TR
36123
70780
19643
97945
76198
52794
75357
5TR
16509
34624
10TR
79394
40TR
67504
ĐB
964062

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 17/01/16

004 09 05 557 58
1662
224 23 28 7
3880
443 45 48 49 994 98 94 91

Kon Tum - 17/01/16

0123456789
0780
4491
4062
6123
9643
2794
4624
9394
7504
8405
7945
5357
158
7248
9828
6198
49
6509
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1