• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 05:11:52 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
08
250N
779
500N
1917
8508
6175
1TR
5611
2,5TR
88277
66060
54023
15627
01833
88661
62948
5TR
07463
18120
10TR
36617
40TR
49784
ĐB
708050

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 18/12/15

008 08 550
117 11 17 663 60 61
220 23 27 777 75 79
333 884
448 9

Gia Lai - 18/12/15

0123456789
6060
8120
8050
5611
8661
4023
1833
7463
9784
6175
1917
8277
5627
6617
08
8508
2948
779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
62
250N
381
500N
1194
7990
1078
1TR
6405
2,5TR
79604
62816
64338
11262
23539
25738
86047
5TR
61319
41273
10TR
63812
40TR
45517
ĐB
661587

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 18/12/15

004 05 5
117 12 19 16 662 62
2773 78
338 39 38 887 81
447 994 90

Ninh Thuận - 18/12/15

0123456789
7990
381
62
1262
3812
1273
1194
9604
6405
2816
6047
5517
1587
1078
4338
5738
3539
1319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
88
250N
550
500N
8268
1626
3087
1TR
5924
2,5TR
44871
85184
57935
71711
71079
28446
94716
5TR
14524
96796
10TR
73652
40TR
51800
ĐB
628457

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 17/12/15

000 557 52 50
111 16 668
224 24 26 771 79
335 884 87 88
446 996

Bình Định - 17/12/15

0123456789
550
1800
4871
1711
3652
5924
5184
4524
7935
1626
8446
4716
6796
3087
8457
88
8268
1079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
19
250N
542
500N
7887
6081
2856
1TR
9177
2,5TR
34732
26519
52303
59094
44684
88103
86056
5TR
28086
70065
10TR
66627
40TR
84807
ĐB
259259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 17/12/15

007 03 03 559 56 56
119 19 665
227 777
332 886 84 87 81
442 994

Quảng Bình - 17/12/15

0123456789
6081
542
4732
2303
8103
9094
4684
0065
2856
6056
8086
7887
9177
6627
4807
19
6519
9259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
69
250N
412
500N
5528
0282
2361
1TR
9026
2,5TR
85165
42622
88993
32808
91389
20763
68734
5TR
57676
29653
10TR
81323
40TR
70679
ĐB
303432

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 17/12/15

008 553
112 665 63 61 69
223 22 26 28 779 76
332 34 889 82
4993

Quảng Trị - 17/12/15

0123456789
2361
412
0282
2622
3432
8993
0763
9653
1323
8734
5165
9026
7676
5528
2808
69
1389
0679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
23
250N
305
500N
6095
0425
5484
1TR
7119
2,5TR
57340
38885
74426
39981
11308
64974
98932
5TR
66574
18771
10TR
92781
40TR
42035
ĐB
764574

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/12/15

008 05 5
119 6
226 25 23 774 74 71 74
335 32 881 85 81 84
440 995

Đà Nẵng - 16/12/15

0123456789
7340
9981
8771
2781
8932
23
5484
4974
6574
4574
305
6095
0425
8885
2035
4426
1308
7119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
46
250N
275
500N
1444
9926
8699
1TR
9411
2,5TR
00089
89945
13973
20143
32378
47217
32763
5TR
90966
37968
10TR
45360
40TR
12236
ĐB
767703

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 16/12/15

003 5
117 11 660 66 68 63
226 773 78 75
336 889
445 43 44 46 999

Khánh Hòa - 16/12/15

0123456789
5360
9411
3973
0143
2763
7703
1444
275
9945
46
9926
0966
2236
7217
2378
7968
8699
0089
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1