• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 00:29:09 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé: *
100N
49
250N
247
500N
5882
9558
5336
1TR
1552
2,5TR
06896
78664
59225
10566
29697
05740
30122
5TR
45191
91951
10TR
86464
40TR
82411
ĐB
19880

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 18/10/16

0551 52 58
111 664 64 66
225 22 7
336 880 82
440 47 49 991 96 97

Đắk Lắk - 18/10/16

0123456789
5740
9880
5191
1951
2411
5882
1552
0122
8664
6464
9225
5336
6896
0566
247
9697
9558
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé: *
100N
67
250N
709
500N
5579
7756
5616
1TR
3955
2,5TR
22697
55182
71152
73785
00471
29922
78003
5TR
62648
10959
10TR
72896
40TR
57017
ĐB
11920

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 18/10/16

003 09 559 52 55 56
117 16 667
220 22 771 79
3882 85
448 996 97

Quảng Nam - 18/10/16

0123456789
1920
0471
5182
1152
9922
8003
3955
3785
7756
5616
2896
67
2697
7017
2648
709
5579
0959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé: *
100N
70
250N
162
500N
7251
2144
1687
1TR
9603
2,5TR
52132
33127
46826
01379
39951
75338
56859
5TR
50594
41647
10TR
60914
40TR
58179
ĐB
51265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 17/10/16

003 551 59 51
114 665 62
227 26 779 79 70
332 38 887
447 44 994

Thừa T. Huế - 17/10/16

0123456789
70
7251
9951
162
2132
9603
2144
0594
0914
1265
6826
1687
3127
1647
5338
1379
6859
8179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé: *
100N
01
250N
213
500N
1572
6316
9372
1TR
1879
2,5TR
30512
78759
73713
13208
13317
99071
53494
5TR
27561
97364
10TR
15161
40TR
64526
ĐB
81227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 17/10/16

008 01 559
112 13 17 16 13 661 61 64
227 26 771 79 72 72
38
4994

Phú Yên - 17/10/16

0123456789
01
9071
7561
5161
1572
9372
0512
213
3713
3494
7364
6316
4526
3317
1227
3208
1879
8759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé: *
100N
78
250N
338
500N
7065
2379
9401
1TR
9282
2,5TR
72720
19538
94792
72982
83420
25016
19328
5TR
40941
23063
10TR
06536
40TR
14061
ĐB
42706

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 16/10/16

006 01 5
116 661 63 65
220 20 28 779 78
336 38 38 882 82
441 992

Khánh Hòa - 16/10/16

0123456789
2720
3420
9401
0941
4061
9282
4792
2982
3063
7065
5016
6536
2706
78
338
9538
9328
2379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé: *
100N
54
250N
741
500N
4392
6590
9634
1TR
8516
2,5TR
50934
72005
48346
40967
00042
04193
28210
5TR
84362
28995
10TR
71747
40TR
02914
ĐB
87343

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 16/10/16

005 554
114 10 16 662 67
27
334 34 8
443 47 46 42 41 995 93 92 90

Kon Tum - 16/10/16

0123456789
6590
8210
741
4392
0042
4362
4193
7343
54
9634
0934
2914
2005
8995
8516
8346
0967
1747
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1