• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 25/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
17
250N
845
500N
7215
2992
5485
1TR
6181
2,5TR
36391
28724
24421
18311
16513
12726
35355
5TR
96812
15752
10TR
86828
40TR
29764
ĐB
58612

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 18/07/16

0552 55
112 12 11 13 15 17 664
228 24 21 26 7
3881 85
445 991 92

Thừa T. Huế - 18/07/16

0123456789
6181
6391
4421
8311
2992
6812
5752
8612
6513
8724
9764
845
7215
5485
5355
2726
17
6828
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
21
250N
121
500N
2287
2803
3599
1TR
4505
2,5TR
82610
98244
79969
55539
46948
41791
66046
5TR
58652
00780
10TR
27455
40TR
86042
ĐB
66259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 18/07/16

005 03 559 55 52
110 669
221 21 7
339 880 87
442 44 48 46 991 99

Phú Yên - 18/07/16

0123456789
2610
0780
21
121
1791
8652
6042
2803
8244
4505
7455
6046
2287
6948
3599
9969
5539
6259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
94
250N
994
500N
8801
1237
7528
1TR
1700
2,5TR
06806
83947
61103
82593
51600
45942
99716
5TR
96276
22610
10TR
70858
40TR
74614
ĐB
32052

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 17/07/16

006 03 00 00 01 552 58
114 10 16 6
228 776
337 8
447 42 993 94 94

Khánh Hòa - 17/07/16

0123456789
1700
1600
2610
8801
5942
2052
1103
2593
94
994
4614
6806
9716
6276
1237
3947
7528
0858
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
09
250N
638
500N
8639
8523
9383
1TR
0464
2,5TR
33974
54011
85975
28612
72911
19929
17034
5TR
60129
93949
10TR
27420
40TR
98689
ĐB
12125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 17/07/16

009 5
111 12 11 664
225 20 29 29 23 774 75
334 39 38 889 83
449 9

Kon Tum - 17/07/16

0123456789
7420
4011
2911
8612
8523
9383
0464
3974
7034
5975
2125
638
09
8639
9929
0129
3949
8689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
26
250N
032
500N
5819
1971
6731
1TR
2266
2,5TR
45247
63469
69996
76345
43947
31572
15817
5TR
14823
68233
10TR
17771
40TR
62828
ĐB
88758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/07/16

0558
117 19 669 66
228 23 26 771 72 71
333 31 32 8
447 45 47 996

Đà Nẵng - 16/07/16

0123456789
1971
6731
7771
032
1572
4823
8233
6345
26
2266
9996
5247
3947
5817
2828
8758
5819
3469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
91
250N
449
500N
1991
4146
1459
1TR
9598
2,5TR
08820
67117
82309
81380
71281
24099
71285
5TR
79231
79265
10TR
68647
40TR
71995
ĐB
67482

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 16/07/16

009 559
117 665
220 7
331 882 80 81 85
447 46 49 995 99 98 91 91

Quảng Ngãi - 16/07/16

0123456789
8820
1380
91
1991
1281
9231
7482
1285
9265
1995
4146
7117
8647
9598
449
1459
2309
4099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
90
250N
699
500N
5827
9362
5349
1TR
3385
2,5TR
19837
83653
90997
57722
86200
19723
17372
5TR
71116
15075
10TR
13429
40TR
15252
ĐB
82684

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 16/07/16

000 552 53
116 662
229 22 23 27 775 72
337 884 85
449 997 99 90

Đắk Nông - 16/07/16

0123456789
90
6200
9362
7722
7372
5252
3653
9723
2684
3385
5075
1116
5827
9837
0997
699
5349
3429
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1