• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 11:43:01 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
00
250N
545
500N
2649
1502
7314
1TR
2170
2,5TR
87021
67161
63086
86453
55478
89399
70538
5TR
43183
87795
10TR
09187
40TR
57856
ĐB
38554

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 18/04/16

002 00 554 56 53
114 661
221 778 70
338 887 83 86
449 45 995 99

Thừa T. Huế - 18/04/16

0123456789
00
2170
7021
7161
1502
6453
3183
7314
8554
545
7795
3086
7856
9187
5478
0538
2649
9399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
45
250N
715
500N
7601
6109
3426
1TR
0389
2,5TR
17564
67654
01783
69060
96494
33572
47317
5TR
74783
12710
10TR
31661
40TR
82805
ĐB
69174

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 18/04/16

005 01 09 554
110 17 15 661 64 60
226 774 72
3883 83 89
445 994

Phú Yên - 18/04/16

0123456789
9060
2710
7601
1661
3572
1783
4783
7564
7654
6494
9174
45
715
2805
3426
7317
6109
0389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
11
250N
606
500N
0752
0996
1094
1TR
0258
2,5TR
55618
46408
50300
77933
97557
00263
10725
5TR
58568
45067
10TR
80775
40TR
52265
ĐB
271845

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 17/04/16

008 00 06 557 58 52
118 11 665 68 67 63
225 775
333 8
445 996 94

Khánh Hòa - 17/04/16

0123456789
0300
11
0752
7933
0263
1094
0725
0775
2265
1845
606
0996
7557
5067
0258
5618
6408
8568
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
12
250N
884
500N
0283
4319
0182
1TR
3022
2,5TR
16560
24722
81521
53838
43060
88397
08567
5TR
68278
69215
10TR
49066
40TR
63876
ĐB
388722

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 17/04/16

05
115 19 12 666 60 60 67
222 22 21 22 776 78
338 883 82 84
4997

Kon Tum - 17/04/16

0123456789
6560
3060
1521
12
0182
3022
4722
8722
0283
884
9215
9066
3876
8397
8567
3838
8278
4319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
07
250N
215
500N
5500
8034
8733
1TR
9786
2,5TR
05782
27029
04492
69508
13357
27207
01318
5TR
32380
97358
10TR
73215
40TR
93504
ĐB
07163

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/04/16

004 08 07 00 07 558 57
115 18 15 663
229 7
334 33 880 82 86
4992

Đà Nẵng - 16/04/16

0123456789
5500
2380
5782
4492
8733
7163
8034
3504
215
3215
9786
07
3357
7207
9508
1318
7358
7029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
41
250N
967
500N
4313
4715
6952
1TR
1809
2,5TR
81304
40217
92223
34502
10311
38739
52453
5TR
04708
10319
10TR
04326
40TR
90142
ĐB
56778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 16/04/16

008 04 02 09 553 52
119 17 11 13 15 667
226 23 778
339 8
442 41 9

Quảng Ngãi - 16/04/16

0123456789
41
0311
6952
4502
0142
4313
2223
2453
1304
4715
4326
967
0217
4708
6778
1809
8739
0319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
86
250N
031
500N
1010
2157
2084
1TR
3103
2,5TR
43636
25368
41230
02550
89146
07061
84492
5TR
26088
34312
10TR
96416
40TR
48072
ĐB
83698

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 16/04/16

003 550 57
116 12 10 668 61
2772
336 30 31 888 84 86
446 998 92

Đắk Nông - 16/04/16

0123456789
1010
1230
2550
031
7061
4492
4312
8072
3103
2084
86
3636
9146
6416
2157
5368
6088
3698

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1