• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
41
250N
658
500N
3874
2324
9058
1TR
0217
2,5TR
17707
71515
70905
11412
59424
56430
94675
5TR
61050
59808
10TR
38385
40TR
86814
ĐB
600795

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 18/03/16

008 07 05 550 58 58
114 15 12 17 6
224 24 775 74
330 885
441 995

Gia Lai - 18/03/16

0123456789
6430
1050
41
1412
3874
2324
9424
6814
1515
0905
4675
8385
0795
0217
7707
658
9058
9808
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
38
250N
285
500N
9255
4165
3213
1TR
3884
2,5TR
28090
98116
51696
49168
02182
66028
36987
5TR
77585
47785
10TR
43951
40TR
33540
ĐB
979806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 18/03/16

006 551 55
116 13 668 65
228 7
338 885 85 82 87 84 85
440 990 96

Ninh Thuận - 18/03/16

0123456789
8090
3540
3951
2182
3213
3884
285
9255
4165
7585
7785
8116
1696
9806
6987
38
9168
6028
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
90
250N
726
500N
2076
2268
0449
1TR
7177
2,5TR
33798
92790
37614
39999
69631
92239
56064
5TR
71290
74264
10TR
45036
40TR
21659
ĐB
584509

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 17/03/16

009 559
114 664 64 68
226 777 76
336 31 39 8
449 990 98 90 99 90

Bình Định - 17/03/16

0123456789
90
2790
1290
9631
7614
6064
4264
726
2076
5036
7177
2268
3798
0449
9999
2239
1659
4509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
84
250N
418
500N
3195
9328
7990
1TR
9813
2,5TR
58852
24769
61410
23449
35321
65070
70674
5TR
20419
44471
10TR
39147
40TR
28550
ĐB
183892

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 17/03/16

0550 52
119 10 13 18 669
221 28 771 70 74
3884
447 49 992 95 90

Quảng Bình - 17/03/16

0123456789
7990
1410
5070
8550
5321
4471
8852
3892
9813
84
0674
3195
9147
418
9328
4769
3449
0419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
52
250N
359
500N
3322
5000
3249
1TR
4220
2,5TR
79253
45071
45564
77536
91002
57364
74927
5TR
11748
72248
10TR
98967
40TR
96261
ĐB
591251

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 17/03/16

002 00 551 53 59 52
1661 67 64 64
227 20 22 771
336 8
448 48 49 9

Quảng Trị - 17/03/16

0123456789
5000
4220
5071
6261
1251
52
3322
1002
9253
5564
7364
7536
4927
8967
1748
2248
359
3249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
71
250N
137
500N
5376
5008
9062
1TR
9406
2,5TR
63279
38256
31619
65515
28184
94028
05254
5TR
35670
38293
10TR
85689
40TR
89827
ĐB
763086

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/03/16

006 08 556 54
119 15 662
227 28 770 79 76 71
337 886 89 84
4993

Đà Nẵng - 16/03/16

0123456789
5670
71
9062
8293
8184
5254
5515
5376
9406
8256
3086
137
9827
5008
4028
3279
1619
5689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
27
250N
839
500N
5809
8613
7606
1TR
9515
2,5TR
89278
92667
92195
27272
87292
05607
10463
5TR
96999
92071
10TR
95451
40TR
68748
ĐB
188728

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 16/03/16

007 09 06 551
115 13 667 63
228 27 771 78 72
339 8
448 999 95 92

Khánh Hòa - 16/03/16

0123456789
2071
5451
7272
7292
8613
0463
9515
2195
7606
27
2667
5607
9278
8748
8728
839
5809
6999
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1