• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 09:41:58 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
40
250N
175
500N
5246
6993
0369
1TR
5419
2,5TR
11991
11015
97340
44158
54300
30898
04578
5TR
73150
78017
10TR
76722
40TR
19414
ĐB
852936

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 18/02/16

000 550 58
114 17 15 19 669
222 778 75
336 8
440 46 40 991 98 93

Bình Định - 18/02/16

0123456789
40
7340
4300
3150
1991
6722
6993
9414
175
1015
5246
2936
8017
4158
0898
4578
0369
5419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
51
250N
946
500N
6149
3713
3991
1TR
7134
2,5TR
94993
45354
71366
73476
69183
23384
57575
5TR
32083
75939
10TR
73848
40TR
15628
ĐB
491222

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 18/02/16

0554 51
113 666
222 28 776 75
339 34 883 83 84
448 49 46 993 91

Quảng Bình - 18/02/16

0123456789
51
3991
1222
3713
4993
9183
2083
7134
5354
3384
7575
946
1366
3476
3848
5628
6149
5939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
95
250N
515
500N
6375
9741
7273
1TR
3279
2,5TR
27395
76956
66106
79344
79067
71384
89135
5TR
19497
33068
10TR
81496
40TR
77293
ĐB
304667

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 18/02/16

006 556
115 667 68 67
2779 75 73
335 884
444 41 993 96 97 95 95

Quảng Trị - 18/02/16

0123456789
9741
7273
7293
9344
1384
95
515
6375
7395
9135
6956
6106
1496
9067
9497
4667
3068
3279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
83
250N
581
500N
6759
6190
8067
1TR
7711
2,5TR
07510
77150
10083
15894
33732
20387
52528
5TR
82978
92942
10TR
03687
40TR
75404
ĐB
089370

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 17/02/16

004 550 59
110 11 667
228 770 78
332 887 83 87 81 83
442 994 90

Đà Nẵng - 17/02/16

0123456789
6190
7510
7150
9370
581
7711
3732
2942
83
0083
5894
5404
8067
0387
3687
2528
2978
6759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
25
250N
595
500N
6897
5821
2394
1TR
7040
2,5TR
90116
57043
07571
26336
89931
66734
81028
5TR
80478
69729
10TR
06659
40TR
24989
ĐB
134757

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 17/02/16

0557 59
116 6
229 28 21 25 778 71
336 31 34 889
443 40 997 94 95

Khánh Hòa - 17/02/16

0123456789
7040
5821
7571
9931
7043
2394
6734
25
595
0116
6336
6897
4757
1028
0478
9729
6659
4989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
51
250N
293
500N
5953
7894
4345
1TR
0973
2,5TR
30875
74946
28433
11526
65759
45533
81583
5TR
27217
59594
10TR
89278
40TR
11490
ĐB
883035

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 16/02/16

0559 53 51
117 6
226 778 75 73
335 33 33 883
446 45 990 94 94 93

Đắk Lắk - 16/02/16

0123456789
1490
51
293
5953
0973
8433
5533
1583
7894
9594
4345
0875
3035
4946
1526
7217
9278
5759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
15
250N
003
500N
4267
9862
7207
1TR
0382
2,5TR
43492
21403
75851
47954
48581
11605
01403
5TR
70424
25262
10TR
44540
40TR
85470
ĐB
352432

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 16/02/16

003 05 03 07 03 551 54
115 662 67 62
224 770
332 881 82
440 992

Quảng Nam - 16/02/16

0123456789
4540
5470
5851
8581
9862
0382
3492
5262
2432
003
1403
1403
7954
0424
15
1605
4267
7207
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1