• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 12:39:18 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé: *
100N
70
250N
162
500N
7251
2144
1687
1TR
9603
2,5TR
52132
33127
46826
01379
39951
75338
56859
5TR
50594
41647
10TR
60914
40TR
58179
ĐB
51265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 17/10/16

003 551 59 51
114 665 62
227 26 779 79 70
332 38 887
447 44 994

Thừa T. Huế - 17/10/16

0123456789
70
7251
9951
162
2132
9603
2144
0594
0914
1265
6826
1687
3127
1647
5338
1379
6859
8179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé: *
100N
01
250N
213
500N
1572
6316
9372
1TR
1879
2,5TR
30512
78759
73713
13208
13317
99071
53494
5TR
27561
97364
10TR
15161
40TR
64526
ĐB
81227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 17/10/16

008 01 559
112 13 17 16 13 661 61 64
227 26 771 79 72 72
38
4994

Phú Yên - 17/10/16

0123456789
01
9071
7561
5161
1572
9372
0512
213
3713
3494
7364
6316
4526
3317
1227
3208
1879
8759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé: *
100N
78
250N
338
500N
7065
2379
9401
1TR
9282
2,5TR
72720
19538
94792
72982
83420
25016
19328
5TR
40941
23063
10TR
06536
40TR
14061
ĐB
42706

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 16/10/16

006 01 5
116 661 63 65
220 20 28 779 78
336 38 38 882 82
441 992

Khánh Hòa - 16/10/16

0123456789
2720
3420
9401
0941
4061
9282
4792
2982
3063
7065
5016
6536
2706
78
338
9538
9328
2379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé: *
100N
54
250N
741
500N
4392
6590
9634
1TR
8516
2,5TR
50934
72005
48346
40967
00042
04193
28210
5TR
84362
28995
10TR
71747
40TR
02914
ĐB
87343

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 16/10/16

005 554
114 10 16 662 67
27
334 34 8
443 47 46 42 41 995 93 92 90

Kon Tum - 16/10/16

0123456789
6590
8210
741
4392
0042
4362
4193
7343
54
9634
0934
2914
2005
8995
8516
8346
0967
1747
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé: *
100N
53
250N
186
500N
3822
1041
2263
1TR
7596
2,5TR
90781
89110
88752
18781
15730
87673
87197
5TR
68591
27351
10TR
61983
40TR
18796
ĐB
15173

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 15/10/16

0551 52 53
110 663
222 773 73
330 883 81 81 86
441 996 91 97 96

Đà Nẵng - 15/10/16

0123456789
9110
5730
1041
0781
8781
8591
7351
3822
8752
53
2263
7673
1983
5173
186
7596
8796
7197
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé: *
100N
49
250N
752
500N
5915
3444
8306
1TR
1825
2,5TR
52319
89877
39476
65123
68014
37248
38470
5TR
92880
43543
10TR
13622
40TR
43070
ĐB
32328

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 15/10/16

006 552
119 14 15 6
228 22 23 25 770 77 76 70
3880
443 48 44 49 9

Quảng Ngãi - 15/10/16

0123456789
8470
2880
3070
752
3622
5123
3543
3444
8014
5915
1825
8306
9476
9877
7248
2328
49
2319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé: *
100N
35
250N
897
500N
2093
7308
2782
1TR
6761
2,5TR
31691
81444
90740
00793
20648
16853
16471
5TR
61622
53214
10TR
33126
40TR
58552
ĐB
86306

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 15/10/16

006 08 552 53
114 661
226 22 771
335 882
444 40 48 991 93 93 97

Đắk Nông - 15/10/16

0123456789
0740
6761
1691
6471
2782
1622
8552
2093
0793
6853
1444
3214
35
3126
6306
897
7308
0648
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1