• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 03:15:00 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
86
250N
704
500N
4313
0090
8902
1TR
4505
2,5TR
39089
32103
59898
64573
32000
84238
13862
5TR
46957
66319
10TR
14879
40TR
44442
ĐB
65415

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 17/09/16

003 00 05 02 04 557
115 19 13 662
2779 73
338 889 86
442 998 90

Đà Nẵng - 17/09/16

0123456789
0090
2000
8902
3862
4442
4313
2103
4573
704
4505
5415
86
6957
9898
4238
9089
6319
4879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
80
250N
850
500N
4951
5917
5051
1TR
2830
2,5TR
83305
06088
41230
11555
88151
32283
30609
5TR
54512
65634
10TR
66035
40TR
52408
ĐB
73447

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 17/09/16

008 05 09 555 51 51 51 50
112 17 6
27
335 34 30 30 888 83 80
447 9

Quảng Ngãi - 17/09/16

0123456789
80
850
2830
1230
4951
5051
8151
4512
2283
5634
3305
1555
6035
5917
3447
6088
2408
0609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
62
250N
860
500N
5984
6860
5962
1TR
9399
2,5TR
98526
67233
30797
81676
05015
59326
51115
5TR
52605
69390
10TR
44575
40TR
54106
ĐB
10420

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 17/09/16

006 05 5
115 15 660 62 60 62
220 26 26 775 76
333 884
4990 97 99

Đắk Nông - 17/09/16

0123456789
860
6860
9390
0420
62
5962
7233
5984
5015
1115
2605
4575
8526
1676
9326
4106
0797
9399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
72
250N
617
500N
6570
9641
2872
1TR
8209
2,5TR
86689
52783
55369
38073
17391
68818
02568
5TR
41523
26095
10TR
13656
40TR
37785
ĐB
08972

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 16/09/16

009 556
118 17 669 68
223 772 73 70 72 72
3885 89 83
441 995 91

Gia Lai - 16/09/16

0123456789
6570
9641
7391
72
2872
8972
2783
8073
1523
6095
7785
3656
617
8818
2568
8209
6689
5369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
99
250N
969
500N
2191
2286
4249
1TR
0923
2,5TR
81226
84539
80762
37536
09144
82853
93105
5TR
07164
34898
10TR
40881
40TR
84884
ĐB
61429

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 16/09/16

005 553
1664 62 69
229 26 23 7
339 36 884 81 86
444 49 998 91 99

Ninh Thuận - 16/09/16

0123456789
2191
0881
0762
0923
2853
9144
7164
4884
3105
2286
1226
7536
4898
99
969
4249
4539
1429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
03
250N
504
500N
9041
5608
0966
1TR
5402
2,5TR
82040
77682
15346
35737
06975
87151
51088
5TR
20809
03046
10TR
06224
40TR
94973
ĐB
85320

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 15/09/16

009 02 08 04 03 551
1666
220 24 773 75
337 882 88
446 40 46 41 9

Bình Định - 15/09/16

0123456789
2040
5320
9041
7151
5402
7682
03
4973
504
6224
6975
0966
5346
3046
5737
5608
1088
0809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
27
250N
073
500N
9054
1790
1872
1TR
0000
2,5TR
85520
72009
71916
79991
49742
48785
75208
5TR
24691
05162
10TR
06396
40TR
25535
ĐB
61595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 15/09/16

009 08 00 554
116 662
220 27 772 73
335 885
442 995 96 91 91 90

Quảng Bình - 15/09/16

0123456789
1790
0000
5520
9991
4691
1872
9742
5162
073
9054
8785
5535
1595
1916
6396
27
5208
2009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
30
250N
886
500N
9317
4486
2718
1TR
8103
2,5TR
59983
91377
33279
70497
69239
08866
78929
5TR
42344
88046
10TR
64681
40TR
97305
ĐB
94278

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 15/09/16

005 03 5
117 18 666
229 778 77 79
339 30 881 83 86 86
444 46 997

Quảng Trị - 15/09/16

0123456789
30
4681
8103
9983
2344
7305
886
4486
8866
8046
9317
1377
0497
2718
4278
3279
9239
8929
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1