• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Trung » Bấm Xem!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
05
250N
388
500N
1359
8613
7820
1TR
3614
2,5TR
65305
18655
68033
20902
96636
11002
19125
5TR
46600
30842
10TR
54038
40TR
52538
ĐB
70402

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 17/06/16

002 00 05 02 02 05 555 59
114 13 6
225 20 7
338 38 33 36 888
442 9

Gia Lai - 17/06/16

0123456789
7820
6600
0902
1002
0842
0402
8613
8033
3614
05
5305
8655
9125
6636
388
4038
2538
1359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
84
250N
889
500N
1162
0875
5540
1TR
3107
2,5TR
81889
51829
78155
67130
53268
08855
62728
5TR
17492
96615
10TR
17874
40TR
03476
ĐB
67032

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 17/06/16

007 555 55
115 668 62
229 28 776 74 75
332 30 889 89 84
440 992

Ninh Thuận - 17/06/16

0123456789
5540
7130
1162
7492
7032
84
7874
0875
8155
8855
6615
3476
3107
3268
2728
889
1889
1829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
14
250N
338
500N
5200
2270
9215
1TR
4971
2,5TR
36961
32202
02699
10136
28466
42469
79507
5TR
24568
02684
10TR
66064
40TR
70417
ĐB
35459

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 16/06/16

002 07 00 559
117 15 14 664 68 61 66 69
2771 70
336 38 884
4999

Bình Định - 16/06/16

0123456789
5200
2270
4971
6961
2202
14
2684
6064
9215
0136
8466
9507
0417
338
4568
2699
2469
5459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
86
250N
523
500N
2191
8274
0474
1TR
2605
2,5TR
63510
41345
02205
69376
96107
78455
74242
5TR
83859
54911
10TR
49436
40TR
40493
ĐB
03646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 16/06/16

005 07 05 559 55
111 10 6
223 776 74 74
336 886
446 45 42 993 91

Quảng Bình - 16/06/16

0123456789
3510
2191
4911
4242
523
0493
8274
0474
2605
1345
2205
8455
86
9376
9436
3646
6107
3859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
16
250N
091
500N
3124
2899
1122
1TR
0231
2,5TR
44023
89768
35670
38458
65025
31229
02611
5TR
80642
32208
10TR
58938
40TR
77737
ĐB
73230

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 16/06/16

008 558
111 16 668
223 25 29 24 22 770
330 37 38 31 8
442 999 91

Quảng Trị - 16/06/16

0123456789
5670
3230
091
0231
2611
1122
0642
4023
3124
5025
16
7737
9768
8458
2208
8938
2899
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
41
250N
752
500N
6156
2674
9929
1TR
7923
2,5TR
03875
38299
39812
14559
95685
75879
93053
5TR
32272
53719
10TR
36461
40TR
15018
ĐB
98549

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 15/06/16

0559 53 56 52
118 19 12 661
223 29 772 75 79 74
3885
449 41 999

Đà Nẵng - 15/06/16

0123456789
41
6461
752
9812
2272
7923
3053
2674
3875
5685
6156
5018
9929
8299
4559
5879
3719
8549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
57
250N
343
500N
9497
0554
7531
1TR
4026
2,5TR
52120
08358
32977
21104
65461
08221
27810
5TR
78039
69368
10TR
78011
40TR
58327
ĐB
91310

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 15/06/16

004 558 54 57
110 11 10 668 61
227 20 21 26 777
339 31 8
443 997

Khánh Hòa - 15/06/16

0123456789
2120
7810
1310
7531
5461
8221
8011
343
0554
1104
4026
57
9497
2977
8327
8358
9368
8039
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1