• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 10:37:28 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
83
250N
581
500N
6759
6190
8067
1TR
7711
2,5TR
07510
77150
10083
15894
33732
20387
52528
5TR
82978
92942
10TR
03687
40TR
75404
ĐB
089370

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 17/02/16

004 550 59
110 11 667
228 770 78
332 887 83 87 81 83
442 994 90

Đà Nẵng - 17/02/16

0123456789
6190
7510
7150
9370
581
7711
3732
2942
83
0083
5894
5404
8067
0387
3687
2528
2978
6759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
25
250N
595
500N
6897
5821
2394
1TR
7040
2,5TR
90116
57043
07571
26336
89931
66734
81028
5TR
80478
69729
10TR
06659
40TR
24989
ĐB
134757

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 17/02/16

0557 59
116 6
229 28 21 25 778 71
336 31 34 889
443 40 997 94 95

Khánh Hòa - 17/02/16

0123456789
7040
5821
7571
9931
7043
2394
6734
25
595
0116
6336
6897
4757
1028
0478
9729
6659
4989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
51
250N
293
500N
5953
7894
4345
1TR
0973
2,5TR
30875
74946
28433
11526
65759
45533
81583
5TR
27217
59594
10TR
89278
40TR
11490
ĐB
883035

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 16/02/16

0559 53 51
117 6
226 778 75 73
335 33 33 883
446 45 990 94 94 93

Đắk Lắk - 16/02/16

0123456789
1490
51
293
5953
0973
8433
5533
1583
7894
9594
4345
0875
3035
4946
1526
7217
9278
5759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
15
250N
003
500N
4267
9862
7207
1TR
0382
2,5TR
43492
21403
75851
47954
48581
11605
01403
5TR
70424
25262
10TR
44540
40TR
85470
ĐB
352432

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 16/02/16

003 05 03 07 03 551 54
115 662 67 62
224 770
332 881 82
440 992

Quảng Nam - 16/02/16

0123456789
4540
5470
5851
8581
9862
0382
3492
5262
2432
003
1403
1403
7954
0424
15
1605
4267
7207
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
21
250N
206
500N
6137
4577
9817
1TR
8900
2,5TR
01206
04716
27109
18526
64728
98341
71130
5TR
49006
56424
10TR
77941
40TR
61255
ĐB
695692

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 15/02/16

006 06 09 00 06 555
116 17 6
224 26 28 21 777
330 37 8
441 41 992

Thừa T. Huế - 15/02/16

0123456789
8900
1130
21
8341
7941
5692
6424
1255
206
1206
4716
8526
9006
6137
4577
9817
4728
7109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
56
250N
015
500N
2752
0163
9694
1TR
5359
2,5TR
00813
40086
08331
96622
20957
40414
92784
5TR
26063
38414
10TR
07361
40TR
80863
ĐB
188460

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 15/02/16

0557 59 52 56
114 13 14 15 660 63 61 63 63
222 7
331 886 84
4994

Phú Yên - 15/02/16

0123456789
8460
8331
7361
2752
6622
0163
0813
6063
0863
9694
0414
2784
8414
015
56
0086
0957
5359
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1