• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 11:05:22 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
12
250N
958
500N
9195
2094
1395
1TR
0269
2,5TR
86682
47149
06151
49886
67156
80696
35256
5TR
32856
95884
10TR
97836
40TR
65633
ĐB
30529

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 16/08/16

0556 51 56 56 58
112 669
229 7
333 36 884 82 86
449 996 95 94 95

Đắk Lắk - 16/08/16

0123456789
6151
12
6682
5633
2094
5884
9195
1395
9886
7156
0696
5256
2856
7836
958
0269
7149
0529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
66
250N
004
500N
4212
7014
3159
1TR
8788
2,5TR
14663
96809
29816
45750
88399
97827
50805
5TR
15248
22078
10TR
65397
40TR
36187
ĐB
08954

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 16/08/16

009 05 04 554 50 59
116 12 14 663 66
227 778
3887 88
448 997 99

Quảng Nam - 16/08/16

0123456789
5750
4212
4663
004
7014
8954
0805
66
9816
7827
5397
6187
8788
5248
2078
3159
6809
8399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
28
250N
707
500N
7590
8997
3781
1TR
4770
2,5TR
28169
74545
32124
83646
45292
77567
39832
5TR
96903
76060
10TR
52540
40TR
29309
ĐB
08332

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 15/08/16

009 03 07 5
1660 69 67
224 28 770
332 32 881
440 45 46 992 90 97

Thừa T. Huế - 15/08/16

0123456789
7590
4770
6060
2540
3781
5292
9832
8332
6903
2124
4545
3646
707
8997
7567
28
8169
9309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
07
250N
366
500N
7891
9940
6508
1TR
0052
2,5TR
67141
40477
92916
83497
70853
77614
83527
5TR
34530
36990
10TR
54480
40TR
41022
ĐB
41231

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 15/08/16

008 07 553 52
116 14 666
222 27 777
331 30 880
441 40 990 97 91

Phú Yên - 15/08/16

0123456789
9940
4530
6990
4480
7891
7141
1231
0052
1022
0853
7614
366
2916
07
0477
3497
3527
6508
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
63
250N
428
500N
8538
7037
8909
1TR
7257
2,5TR
14156
63975
31840
89796
26627
70548
39694
5TR
06390
67432
10TR
82793
40TR
09766
ĐB
73713

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 14/08/16

009 556 57
113 666 63
227 28 775
332 38 37 8
440 48 993 90 96 94

Khánh Hòa - 14/08/16

0123456789
1840
6390
7432
63
2793
3713
9694
3975
4156
9796
9766
7037
7257
6627
428
8538
0548
8909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
42
250N
876
500N
8856
5608
3369
1TR
6661
2,5TR
75425
45104
01379
13990
85963
54130
73075
5TR
97036
71558
10TR
46098
40TR
82898
ĐB
77297

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 14/08/16

004 08 558 56
1663 61 69
225 779 75 76
336 30 8
442 997 98 98 90

Kon Tum - 14/08/16

0123456789
3990
4130
6661
42
5963
5104
5425
3075
876
8856
7036
7297
5608
1558
6098
2898
3369
1379
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1