• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 08:26:16 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
07
250N
215
500N
5500
8034
8733
1TR
9786
2,5TR
05782
27029
04492
69508
13357
27207
01318
5TR
32380
97358
10TR
73215
40TR
93504
ĐB
07163

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/04/16

004 08 07 00 07 558 57
115 18 15 663
229 7
334 33 880 82 86
4992

Đà Nẵng - 16/04/16

0123456789
5500
2380
5782
4492
8733
7163
8034
3504
215
3215
9786
07
3357
7207
9508
1318
7358
7029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
41
250N
967
500N
4313
4715
6952
1TR
1809
2,5TR
81304
40217
92223
34502
10311
38739
52453
5TR
04708
10319
10TR
04326
40TR
90142
ĐB
56778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 16/04/16

008 04 02 09 553 52
119 17 11 13 15 667
226 23 778
339 8
442 41 9

Quảng Ngãi - 16/04/16

0123456789
41
0311
6952
4502
0142
4313
2223
2453
1304
4715
4326
967
0217
4708
6778
1809
8739
0319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
86
250N
031
500N
1010
2157
2084
1TR
3103
2,5TR
43636
25368
41230
02550
89146
07061
84492
5TR
26088
34312
10TR
96416
40TR
48072
ĐB
83698

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 16/04/16

003 550 57
116 12 10 668 61
2772
336 30 31 888 84 86
446 998 92

Đắk Nông - 16/04/16

0123456789
1010
1230
2550
031
7061
4492
4312
8072
3103
2084
86
3636
9146
6416
2157
5368
6088
3698
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
98
250N
920
500N
8995
6238
7501
1TR
7618
2,5TR
97522
06611
12617
66822
50157
02157
59249
5TR
60034
80670
10TR
26487
40TR
20510
ĐB
53246

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 15/04/16

001 557 57
110 11 17 18 6
222 22 20 770
334 38 887
446 49 995 98

Gia Lai - 15/04/16

0123456789
920
0670
0510
7501
6611
7522
6822
0034
8995
3246
2617
0157
2157
6487
98
6238
7618
9249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
21
250N
059
500N
9901
2990
9180
1TR
5414
2,5TR
35407
17993
93093
25603
81892
62527
27466
5TR
83358
18848
10TR
86705
40TR
76105
ĐB
68281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 15/04/16

005 05 07 03 01 558 59
114 666
227 21 7
3881 80
448 993 93 92 90

Ninh Thuận - 15/04/16

0123456789
2990
9180
21
9901
8281
1892
7993
3093
5603
5414
6705
6105
7466
5407
2527
3358
8848
059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
47
250N
526
500N
0563
0453
0016
1TR
8168
2,5TR
19964
07400
59071
31678
23276
01228
66270
5TR
04868
30328
10TR
79637
40TR
10359
ĐB
26265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 14/04/16

000 559 53
116 665 68 64 68 63
228 28 26 771 78 76 70
337 8
447 9

Bình Định - 14/04/16

0123456789
7400
6270
9071
0563
0453
9964
6265
526
0016
3276
47
9637
8168
1678
1228
4868
0328
0359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
55
250N
018
500N
3387
3803
3086
1TR
2214
2,5TR
94129
70876
83434
84142
61901
21157
06329
5TR
92083
70020
10TR
88274
40TR
98123
ĐB
63993

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 14/04/16

001 03 557 55
114 18 6
223 20 29 29 774 76
334 883 87 86
442 993

Quảng Bình - 14/04/16

0123456789
0020
1901
4142
3803
2083
8123
3993
2214
3434
8274
55
3086
0876
3387
1157
018
4129
6329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
88
250N
654
500N
7816
0639
5120
1TR
1801
2,5TR
82576
73931
26914
61290
46698
47356
80364
5TR
95883
45182
10TR
24719
40TR
11413
ĐB
20853

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 14/04/16

001 553 56 54
113 19 14 16 664
220 776
331 39 883 82 88
4990 98

Quảng Trị - 14/04/16

0123456789
5120
1290
1801
3931
5182
5883
1413
0853
654
6914
0364
7816
2576
7356
88
6698
0639
4719
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1