• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 16:09:57 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
71
250N
137
500N
5376
5008
9062
1TR
9406
2,5TR
63279
38256
31619
65515
28184
94028
05254
5TR
35670
38293
10TR
85689
40TR
89827
ĐB
763086

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/03/16

006 08 556 54
119 15 662
227 28 770 79 76 71
337 886 89 84
4993

Đà Nẵng - 16/03/16

0123456789
5670
71
9062
8293
8184
5254
5515
5376
9406
8256
3086
137
9827
5008
4028
3279
1619
5689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
27
250N
839
500N
5809
8613
7606
1TR
9515
2,5TR
89278
92667
92195
27272
87292
05607
10463
5TR
96999
92071
10TR
95451
40TR
68748
ĐB
188728

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 16/03/16

007 09 06 551
115 13 667 63
228 27 771 78 72
339 8
448 999 95 92

Khánh Hòa - 16/03/16

0123456789
2071
5451
7272
7292
8613
0463
9515
2195
7606
27
2667
5607
9278
8748
8728
839
5809
6999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
01
250N
242
500N
3307
6206
9713
1TR
5010
2,5TR
66319
82236
74414
17518
11198
24705
44554
5TR
25988
15825
10TR
74981
40TR
98764
ĐB
660800

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 15/03/16

000 05 07 06 01 554
119 14 18 10 13 664
225 7
336 881 88
442 998

Đắk Lắk - 15/03/16

0123456789
5010
0800
01
4981
242
9713
4414
4554
8764
4705
5825
6206
2236
3307
7518
1198
5988
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
16
250N
383
500N
4497
7601
7155
1TR
4286
2,5TR
88226
54473
22734
70321
47254
18232
49379
5TR
63421
54706
10TR
69675
40TR
28985
ĐB
375202

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 15/03/16

002 06 01 554 55
116 6
221 26 21 775 73 79
334 32 885 86 83
4997

Quảng Nam - 15/03/16

0123456789
7601
0321
3421
8232
5202
383
4473
2734
7254
7155
9675
8985
16
4286
8226
4706
4497
9379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
83
250N
172
500N
7325
6177
4109
1TR
8315
2,5TR
54398
44592
63896
42554
87181
91179
30834
5TR
45035
25144
10TR
45760
40TR
57099
ĐB
960865

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 14/03/16

009 554
115 665 60
225 779 77 72
335 34 881 83
444 999 98 92 96

Thừa T. Huế - 14/03/16

0123456789
5760
7181
172
4592
83
2554
0834
5144
7325
8315
5035
0865
3896
6177
4398
4109
1179
7099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
12
250N
806
500N
0782
7169
2147
1TR
0275
2,5TR
59534
28956
22804
73840
86825
77737
10312
5TR
18328
36248
10TR
31325
40TR
87707
ĐB
551269

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 14/03/16

007 04 06 556
112 12 669 69
225 28 25 775
334 37 882
448 40 47 9

Phú Yên - 14/03/16

0123456789
3840
12
0782
0312
9534
2804
0275
6825
1325
806
8956
2147
7737
7707
8328
6248
7169
1269
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1