• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 07:11:42 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
88
250N
752
500N
5246
6484
8763
1TR
2056
2,5TR
12320
89638
15862
85329
38380
37644
69869
5TR
85125
15620
10TR
12725
40TR
50340
ĐB
718820

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/01/16

0556 52
1662 69 63
220 25 25 20 20 29 7
338 880 84 88
440 44 46 9

Đà Nẵng - 16/01/16

0123456789
2320
8380
5620
0340
8820
752
5862
8763
6484
7644
5125
2725
5246
2056
88
9638
5329
9869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
77
250N
845
500N
2973
0712
9217
1TR
7150
2,5TR
81491
15353
31015
66136
81929
97844
94701
5TR
17057
61720
10TR
27652
40TR
51800
ĐB
030402

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 16/01/16

002 00 01 552 57 53 50
115 12 17 6
220 29 773 77
336 8
444 45 991

Quảng Ngãi - 16/01/16

0123456789
7150
1720
1800
1491
4701
0712
7652
0402
2973
5353
7844
845
1015
6136
77
9217
7057
1929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
66
250N
180
500N
1873
5240
4155
1TR
3380
2,5TR
55029
48337
46129
04948
81921
31923
62179
5TR
26792
30548
10TR
18445
40TR
02585
ĐB
354018

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 16/01/16

0555
118 666
229 29 21 23 779 73
337 885 80 80
445 48 48 40 992

Đắk Nông - 16/01/16

0123456789
180
5240
3380
1921
6792
1873
1923
4155
8445
2585
66
8337
4948
0548
4018
5029
6129
2179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
34
250N
463
500N
3331
2249
0235
1TR
8481
2,5TR
26601
89769
48443
25163
93690
59287
26456
5TR
12378
32060
10TR
35329
40TR
84409
ĐB
845068

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 15/01/16

009 01 556
1668 60 69 63 63
229 778
331 35 34 887 81
443 49 990

Gia Lai - 15/01/16

0123456789
3690
2060
3331
8481
6601
463
8443
5163
34
0235
6456
9287
2378
5068
2249
9769
5329
4409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
26
250N
577
500N
6028
6513
2095
1TR
2665
2,5TR
86611
70901
11687
69981
90071
64945
04492
5TR
82111
51280
10TR
82351
40TR
63028
ĐB
934195

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 15/01/16

001 551
111 11 13 665
228 28 26 771 77
3880 87 81
445 995 92 95

Ninh Thuận - 15/01/16

0123456789
1280
6611
0901
9981
0071
2111
2351
4492
6513
2095
2665
4945
4195
26
577
1687
6028
3028
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
40
250N
002
500N
6842
5099
4917
1TR
1636
2,5TR
10358
95818
86869
34163
36821
07762
43838
5TR
31483
95718
10TR
07992
40TR
00043
ĐB
670538

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 14/01/16

002 558
118 18 17 669 63 62
221 7
338 38 36 883
443 42 40 992 99

Bình Định - 14/01/16

0123456789
40
6821
002
6842
7762
7992
4163
1483
0043
1636
4917
0358
5818
3838
5718
0538
5099
6869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
61
250N
342
500N
6561
3925
9086
1TR
5522
2,5TR
50759
17380
70838
67307
16664
70002
45440
5TR
73824
66883
10TR
21085
40TR
49585
ĐB
664744

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 14/01/16

007 02 559
1664 61 61
224 22 25 7
338 885 85 83 80 86
444 40 42 9

Quảng Bình - 14/01/16

0123456789
7380
5440
61
6561
342
5522
0002
6883
6664
3824
4744
3925
1085
9585
9086
7307
0838
0759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
61
250N
809
500N
4410
2841
4444
1TR
7533
2,5TR
70438
77249
91962
00722
82285
42722
40212
5TR
34822
60732
10TR
59680
40TR
29051
ĐB
441322

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 14/01/16

009 551
112 10 662 61
222 22 22 22 7
332 38 33 880 85
449 41 44 9

Quảng Trị - 14/01/16

0123456789
4410
9680
61
2841
9051
1962
0722
2722
0212
4822
0732
1322
7533
4444
2285
0438
809
7249
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1