• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé: *
100N
53
250N
186
500N
3822
1041
2263
1TR
7596
2,5TR
90781
89110
88752
18781
15730
87673
87197
5TR
68591
27351
10TR
61983
40TR
18796
ĐB
15173

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 15/10/16

0551 52 53
110 663
222 773 73
330 883 81 81 86
441 996 91 97 96

Đà Nẵng - 15/10/16

0123456789
9110
5730
1041
0781
8781
8591
7351
3822
8752
53
2263
7673
1983
5173
186
7596
8796
7197
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé: *
100N
49
250N
752
500N
5915
3444
8306
1TR
1825
2,5TR
52319
89877
39476
65123
68014
37248
38470
5TR
92880
43543
10TR
13622
40TR
43070
ĐB
32328

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 15/10/16

006 552
119 14 15 6
228 22 23 25 770 77 76 70
3880
443 48 44 49 9

Quảng Ngãi - 15/10/16

0123456789
8470
2880
3070
752
3622
5123
3543
3444
8014
5915
1825
8306
9476
9877
7248
2328
49
2319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé: *
100N
35
250N
897
500N
2093
7308
2782
1TR
6761
2,5TR
31691
81444
90740
00793
20648
16853
16471
5TR
61622
53214
10TR
33126
40TR
58552
ĐB
86306

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 15/10/16

006 08 552 53
114 661
226 22 771
335 882
444 40 48 991 93 93 97

Đắk Nông - 15/10/16

0123456789
0740
6761
1691
6471
2782
1622
8552
2093
0793
6853
1444
3214
35
3126
6306
897
7308
0648
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé: *
100N
65
250N
283
500N
5434
5471
8041
1TR
2374
2,5TR
57603
54340
30291
54272
86325
04092
53000
5TR
30317
19739
10TR
96990
40TR
00872
ĐB
47716

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 14/10/16

003 00 5
116 17 665
225 772 72 74 71
339 34 883
440 41 990 91 92

Gia Lai - 14/10/16

0123456789
4340
3000
6990
5471
8041
0291
4272
4092
0872
283
7603
5434
2374
65
6325
7716
0317
9739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé: *
100N
85
250N
665
500N
6643
3222
7477
1TR
9803
2,5TR
32530
74210
80280
33594
52535
93051
68017
5TR
65338
98856
10TR
29767
40TR
42296
ĐB
91757

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 14/10/16

003 557 56 51
110 17 667 65
222 777
338 30 35 880 85
443 996 94

Ninh Thuận - 14/10/16

0123456789
2530
4210
0280
3051
3222
6643
9803
3594
85
665
2535
8856
2296
7477
8017
9767
1757
5338
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé: *
100N
27
250N
988
500N
8929
1686
1291
1TR
8113
2,5TR
38187
42260
91243
35724
88388
48899
07842
5TR
97981
20342
10TR
83713
40TR
94259
ĐB
63126

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 13/10/16

0559
113 13 660
226 24 29 27 7
3881 87 88 86 88
442 43 42 999 91

Bình Định - 13/10/16

0123456789
2260
1291
7981
7842
0342
8113
1243
3713
5724
1686
3126
27
8187
988
8388
8929
8899
4259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé: *
100N
82
250N
410
500N
2836
6770
6083
1TR
9865
2,5TR
70443
98758
48555
19785
77379
13987
36319
5TR
43132
96025
10TR
79614
40TR
14551
ĐB
72050

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 13/10/16

0550 51 58 55
114 19 10 665
225 779 70
332 36 885 87 83 82
443 9

Quảng Bình - 13/10/16

0123456789
410
6770
2050
4551
82
3132
6083
0443
9614
9865
8555
9785
6025
2836
3987
8758
7379
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé: *
100N
22
250N
155
500N
3804
2736
3448
1TR
6972
2,5TR
61917
77296
90993
61993
51747
31462
66451
5TR
41120
75481
10TR
68158
40TR
05675
ĐB
06179

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 13/10/16

004 558 51 55
117 662
220 22 779 75 72
336 881
447 48 996 93 93

Quảng Trị - 13/10/16

0123456789
1120
6451
5481
22
6972
1462
0993
1993
3804
155
5675
2736
7296
1917
1747
3448
8158
6179
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1