• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
28
250N
707
500N
7590
8997
3781
1TR
4770
2,5TR
28169
74545
32124
83646
45292
77567
39832
5TR
96903
76060
10TR
52540
40TR
29309
ĐB
08332

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 15/08/16

009 03 07 5
1660 69 67
224 28 770
332 32 881
440 45 46 992 90 97

Thừa T. Huế - 15/08/16

0123456789
7590
4770
6060
2540
3781
5292
9832
8332
6903
2124
4545
3646
707
8997
7567
28
8169
9309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
07
250N
366
500N
7891
9940
6508
1TR
0052
2,5TR
67141
40477
92916
83497
70853
77614
83527
5TR
34530
36990
10TR
54480
40TR
41022
ĐB
41231

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 15/08/16

008 07 553 52
116 14 666
222 27 777
331 30 880
441 40 990 97 91

Phú Yên - 15/08/16

0123456789
9940
4530
6990
4480
7891
7141
1231
0052
1022
0853
7614
366
2916
07
0477
3497
3527
6508
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
63
250N
428
500N
8538
7037
8909
1TR
7257
2,5TR
14156
63975
31840
89796
26627
70548
39694
5TR
06390
67432
10TR
82793
40TR
09766
ĐB
73713

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 14/08/16

009 556 57
113 666 63
227 28 775
332 38 37 8
440 48 993 90 96 94

Khánh Hòa - 14/08/16

0123456789
1840
6390
7432
63
2793
3713
9694
3975
4156
9796
9766
7037
7257
6627
428
8538
0548
8909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
42
250N
876
500N
8856
5608
3369
1TR
6661
2,5TR
75425
45104
01379
13990
85963
54130
73075
5TR
97036
71558
10TR
46098
40TR
82898
ĐB
77297

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 14/08/16

004 08 558 56
1663 61 69
225 779 75 76
336 30 8
442 997 98 98 90

Kon Tum - 14/08/16

0123456789
3990
4130
6661
42
5963
5104
5425
3075
876
8856
7036
7297
5608
1558
6098
2898
3369
1379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
76
250N
344
500N
1573
2812
9341
1TR
7555
2,5TR
29311
64110
54125
23268
68404
67631
25537
5TR
43368
61416
10TR
38824
40TR
97247
ĐB
43045

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/08/16

004 555
116 11 10 12 668 68
224 25 773 76
331 37 8
445 47 41 44 9

Đà Nẵng - 13/08/16

0123456789
4110
9341
9311
7631
2812
1573
344
8404
8824
7555
4125
3045
76
1416
5537
7247
3268
3368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
89
250N
451
500N
2599
1345
3448
1TR
4652
2,5TR
52910
13163
18163
82183
17732
80949
04794
5TR
13867
25568
10TR
29636
40TR
13786
ĐB
00494

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 13/08/16

0552 51
110 667 68 63 63
27
336 32 886 83 89
449 45 48 994 94 99

Quảng Ngãi - 13/08/16

0123456789
2910
451
4652
7732
3163
8163
2183
4794
0494
1345
9636
3786
3867
3448
5568
89
2599
0949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
18
250N
138
500N
5165
5445
4686
1TR
0411
2,5TR
40873
28289
54877
32696
32887
70323
13971
5TR
08601
86024
10TR
20357
40TR
05675
ĐB
77118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 13/08/16

001 557
118 11 18 665
224 23 775 73 77 71
338 889 87 86
445 996

Đắk Nông - 13/08/16

0123456789
0411
3971
8601
0873
0323
6024
5165
5445
5675
4686
2696
4877
2887
0357
18
138
7118
8289
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1