• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 05:11:17 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
41
250N
752
500N
6156
2674
9929
1TR
7923
2,5TR
03875
38299
39812
14559
95685
75879
93053
5TR
32272
53719
10TR
36461
40TR
15018
ĐB
98549

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 15/06/16

0559 53 56 52
118 19 12 661
223 29 772 75 79 74
3885
449 41 999

Đà Nẵng - 15/06/16

0123456789
41
6461
752
9812
2272
7923
3053
2674
3875
5685
6156
5018
9929
8299
4559
5879
3719
8549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
57
250N
343
500N
9497
0554
7531
1TR
4026
2,5TR
52120
08358
32977
21104
65461
08221
27810
5TR
78039
69368
10TR
78011
40TR
58327
ĐB
91310

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 15/06/16

004 558 54 57
110 11 10 668 61
227 20 21 26 777
339 31 8
443 997

Khánh Hòa - 15/06/16

0123456789
2120
7810
1310
7531
5461
8221
8011
343
0554
1104
4026
57
9497
2977
8327
8358
9368
8039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
47
250N
350
500N
7348
7326
6427
1TR
2280
2,5TR
62270
20419
89801
07201
44967
80798
59798
5TR
34975
55040
10TR
12853
40TR
02647
ĐB
68745

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 14/06/16

001 01 553 50
119 667
226 27 775 70
3880
445 47 40 48 47 998 98

Đắk Lắk - 14/06/16

0123456789
350
2280
2270
5040
9801
7201
2853
4975
8745
7326
47
6427
4967
2647
7348
0798
9798
0419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
31
250N
762
500N
6132
0805
5391
1TR
2418
2,5TR
18442
80238
58366
80964
05154
69486
42292
5TR
92525
31697
10TR
64042
40TR
04687
ĐB
32556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 14/06/16

005 556 54
118 666 64 62
225 7
338 32 31 887 86
442 42 997 92 91

Quảng Nam - 14/06/16

0123456789
31
5391
762
6132
8442
2292
4042
0964
5154
0805
2525
8366
9486
2556
1697
4687
2418
0238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
20
250N
123
500N
8897
8269
7905
1TR
9004
2,5TR
16345
58178
24224
27162
90715
78352
61701
5TR
11417
24427
10TR
54589
40TR
91042
ĐB
92559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 13/06/16

001 04 05 559 52
117 15 662 69
227 24 23 20 778
3889
442 45 997

Thừa T. Huế - 13/06/16

0123456789
20
1701
7162
8352
1042
123
9004
4224
7905
6345
0715
8897
1417
4427
8178
8269
4589
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
33
250N
247
500N
4313
3879
0242
1TR
7857
2,5TR
62076
52223
13742
45534
46462
34150
93697
5TR
77337
40393
10TR
31144
40TR
05010
ĐB
89038

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 13/06/16

0550 57
110 13 662
223 776 79
338 37 34 33 8
444 42 42 47 993 97

Phú Yên - 13/06/16

0123456789
4150
5010
0242
3742
6462
33
4313
2223
0393
5534
1144
2076
247
7857
3697
7337
9038
3879
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1