• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
87
250N
354
500N
2701
8586
2186
1TR
6480
2,5TR
94391
68838
54969
39789
94132
89710
00326
5TR
75476
60961
10TR
45540
40TR
72524
ĐB
74659

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 15/05/16

001 559 54
110 661 69
224 26 776
338 32 889 80 86 86 87
440 991

Khánh Hòa - 15/05/16

0123456789
6480
9710
5540
2701
4391
0961
4132
354
2524
8586
2186
0326
5476
87
8838
4969
9789
4659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
66
250N
054
500N
5888
6422
9516
1TR
8056
2,5TR
70673
13106
45953
97250
45451
33431
47369
5TR
82147
95264
10TR
08222
40TR
90182
ĐB
96416

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 15/05/16

006 553 50 51 56 54
116 16 664 69 66
222 22 773
331 882 88
447 9

Kon Tum - 15/05/16

0123456789
7250
5451
3431
6422
8222
0182
0673
5953
054
5264
66
9516
8056
3106
6416
2147
5888
7369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
94
250N
252
500N
0910
9921
7291
1TR
0114
2,5TR
04072
40443
88852
85709
91375
61317
14001
5TR
04879
20036
10TR
56532
40TR
95226
ĐB
17028

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 14/05/16

009 01 552 52
117 14 10 6
228 26 21 779 72 75
332 36 8
443 991 94

Đà Nẵng - 14/05/16

0123456789
0910
9921
7291
4001
252
4072
8852
6532
0443
94
0114
1375
0036
5226
1317
7028
5709
4879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
28
250N
582
500N
7753
4418
4753
1TR
3690
2,5TR
16926
24988
36240
09310
63059
21192
30515
5TR
31543
00008
10TR
11402
40TR
28681
ĐB
12457

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 14/05/16

002 08 557 59 53 53
110 15 18 6
226 28 7
3881 88 82
443 40 992 90

Quảng Ngãi - 14/05/16

0123456789
3690
6240
9310
8681
582
1192
1402
7753
4753
1543
0515
6926
2457
28
4418
4988
0008
3059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
14
250N
964
500N
2601
6364
2014
1TR
9936
2,5TR
20247
68974
74304
73574
68301
24415
85717
5TR
68747
56700
10TR
22239
40TR
60374
ĐB
53035

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 14/05/16

000 04 01 01 5
115 17 14 14 664 64
2774 74 74
335 39 36 8
447 47 9

Đắk Nông - 14/05/16

0123456789
6700
2601
8301
14
964
6364
2014
8974
4304
3574
0374
4415
3035
9936
0247
5717
8747
2239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
70
250N
522
500N
1999
4532
9600
1TR
0585
2,5TR
06543
70785
82339
29983
35960
96950
07666
5TR
14368
80827
10TR
87039
40TR
57419
ĐB
98518

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 13/05/16

000 550
118 19 668 60 66
227 22 770
339 39 32 885 83 85
443 999

Gia Lai - 13/05/16

0123456789
70
9600
5960
6950
522
4532
6543
9983
0585
0785
7666
0827
4368
8518
1999
2339
7039
7419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
66
250N
913
500N
0212
9496
6348
1TR
2869
2,5TR
56458
46615
79424
21822
78133
51541
28335
5TR
85596
76545
10TR
33739
40TR
84136
ĐB
07301

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 13/05/16

001 558
115 12 13 669 66
224 22 7
336 39 33 35 8
445 41 48 996 96

Ninh Thuận - 13/05/16

0123456789
1541
7301
0212
1822
913
8133
9424
6615
8335
6545
66
9496
5596
4136
6348
6458
2869
3739
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1