• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 02:14:22 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
21
250N
206
500N
6137
4577
9817
1TR
8900
2,5TR
01206
04716
27109
18526
64728
98341
71130
5TR
49006
56424
10TR
77941
40TR
61255
ĐB
695692

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 15/02/16

006 06 09 00 06 555
116 17 6
224 26 28 21 777
330 37 8
441 41 992

Thừa T. Huế - 15/02/16

0123456789
8900
1130
21
8341
7941
5692
6424
1255
206
1206
4716
8526
9006
6137
4577
9817
4728
7109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
56
250N
015
500N
2752
0163
9694
1TR
5359
2,5TR
00813
40086
08331
96622
20957
40414
92784
5TR
26063
38414
10TR
07361
40TR
80863
ĐB
188460

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 15/02/16

0557 59 52 56
114 13 14 15 660 63 61 63 63
222 7
331 886 84
4994

Phú Yên - 15/02/16

0123456789
8460
8331
7361
2752
6622
0163
0813
6063
0863
9694
0414
2784
8414
015
56
0086
0957
5359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
04
250N
321
500N
6576
0118
7870
1TR
0940
2,5TR
12882
30465
43936
91524
80941
38735
77806
5TR
74833
46922
10TR
78015
40TR
08760
ĐB
654542

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 14/02/16

006 04 5
115 18 660 65
222 24 21 776 70
333 36 35 882
442 41 40 9

Khánh Hòa - 14/02/16

0123456789
7870
0940
8760
321
0941
2882
6922
4542
4833
04
1524
0465
8735
8015
6576
3936
7806
0118
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
95
250N
612
500N
8477
8231
5605
1TR
9045
2,5TR
83680
73132
67380
50647
53667
91421
47572
5TR
81490
32596
10TR
54682
40TR
66190
ĐB
002311

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 14/02/16

005 5
111 12 667
221 772 77
332 31 882 80 80
447 45 990 90 96 95

Kon Tum - 14/02/16

0123456789
3680
7380
1490
6190
8231
1421
2311
612
3132
7572
4682
95
5605
9045
2596
8477
0647
3667
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé: DNG
100N
65
250N
296
500N
9597
7687
4839
1TR
5960
2,5TR
65273
73035
61049
73655
07679
40489
31687
5TR
77946
71866
10TR
54581
40TR
88066
ĐB
449317

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/02/16

0555
117 666 66 60 65
2773 79
335 39 881 89 87 87
446 49 997 96

Đà Nẵng - 13/02/16

0123456789
5960
4581
5273
65
3035
3655
296
7946
1866
8066
9597
7687
1687
9317
4839
1049
7679
0489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé: QNG
100N
88
250N
306
500N
1701
8212
9594
1TR
2333
2,5TR
81837
51926
08098
04867
99163
42449
93293
5TR
82764
69463
10TR
41816
40TR
17767
ĐB
865815

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 13/02/16

001 06 5
115 16 12 667 64 63 67 63
226 7
337 33 888
449 998 93 94

Quảng Ngãi - 13/02/16

0123456789
1701
8212
2333
9163
3293
9463
9594
2764
5815
306
1926
1816
1837
4867
7767
88
8098
2449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé: DNO
100N
86
250N
127
500N
5183
7414
9816
1TR
6313
2,5TR
73284
97844
33585
80953
14393
49325
93980
5TR
88941
84930
10TR
56858
40TR
99125
ĐB
278773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 13/02/16

0558 53
113 14 16 6
225 25 27 773
330 884 85 80 83 86
441 44 993

Đắk Nông - 13/02/16

0123456789
3980
4930
8941
5183
6313
0953
4393
8773
7414
3284
7844
3585
9325
9125
86
9816
127
6858
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1