• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 25/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
34
250N
463
500N
3331
2249
0235
1TR
8481
2,5TR
26601
89769
48443
25163
93690
59287
26456
5TR
12378
32060
10TR
35329
40TR
84409
ĐB
845068

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 15/01/16

009 01 556
1668 60 69 63 63
229 778
331 35 34 887 81
443 49 990

Gia Lai - 15/01/16

0123456789
3690
2060
3331
8481
6601
463
8443
5163
34
0235
6456
9287
2378
5068
2249
9769
5329
4409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
26
250N
577
500N
6028
6513
2095
1TR
2665
2,5TR
86611
70901
11687
69981
90071
64945
04492
5TR
82111
51280
10TR
82351
40TR
63028
ĐB
934195

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 15/01/16

001 551
111 11 13 665
228 28 26 771 77
3880 87 81
445 995 92 95

Ninh Thuận - 15/01/16

0123456789
1280
6611
0901
9981
0071
2111
2351
4492
6513
2095
2665
4945
4195
26
577
1687
6028
3028
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
40
250N
002
500N
6842
5099
4917
1TR
1636
2,5TR
10358
95818
86869
34163
36821
07762
43838
5TR
31483
95718
10TR
07992
40TR
00043
ĐB
670538

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 14/01/16

002 558
118 18 17 669 63 62
221 7
338 38 36 883
443 42 40 992 99

Bình Định - 14/01/16

0123456789
40
6821
002
6842
7762
7992
4163
1483
0043
1636
4917
0358
5818
3838
5718
0538
5099
6869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
61
250N
342
500N
6561
3925
9086
1TR
5522
2,5TR
50759
17380
70838
67307
16664
70002
45440
5TR
73824
66883
10TR
21085
40TR
49585
ĐB
664744

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 14/01/16

007 02 559
1664 61 61
224 22 25 7
338 885 85 83 80 86
444 40 42 9

Quảng Bình - 14/01/16

0123456789
7380
5440
61
6561
342
5522
0002
6883
6664
3824
4744
3925
1085
9585
9086
7307
0838
0759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
61
250N
809
500N
4410
2841
4444
1TR
7533
2,5TR
70438
77249
91962
00722
82285
42722
40212
5TR
34822
60732
10TR
59680
40TR
29051
ĐB
441322

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 14/01/16

009 551
112 10 662 61
222 22 22 22 7
332 38 33 880 85
449 41 44 9

Quảng Trị - 14/01/16

0123456789
4410
9680
61
2841
9051
1962
0722
2722
0212
4822
0732
1322
7533
4444
2285
0438
809
7249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
86
250N
905
500N
3986
0619
7629
1TR
4247
2,5TR
58269
87373
26667
29159
31077
34180
07365
5TR
37609
61232
10TR
25586
40TR
38665
ĐB
076978

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/01/16

009 05 559
119 665 69 67 65
229 778 73 77
332 886 80 86 86
447 9

Đà Nẵng - 13/01/16

0123456789
4180
1232
7373
905
7365
8665
86
3986
5586
4247
6667
1077
6978
0619
7629
8269
9159
7609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
45
250N
345
500N
2690
0430
4628
1TR
1260
2,5TR
41001
21775
09518
93831
80921
70058
83346
5TR
28858
08459
10TR
60484
40TR
90269
ĐB
258157

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 13/01/16

001 557 58 59 58
118 669 60
221 28 775
331 30 884
446 45 45 990

Khánh Hòa - 13/01/16

0123456789
2690
0430
1260
1001
3831
0921
0484
45
345
1775
3346
8157
4628
9518
0058
8858
8459
0269
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1