• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
24
250N
602
500N
6368
9040
1316
1TR
5232
2,5TR
07715
28996
32125
78272
86883
31365
61755
5TR
06200
66783
10TR
32901
40TR
69403
ĐB
459615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 14/12/15

003 01 00 02 555
115 15 16 665 68
225 24 772
332 883 83
440 996

Thừa T. Huế - 14/12/15

0123456789
9040
6200
2901
602
5232
8272
6883
6783
9403
24
7715
2125
1365
1755
9615
1316
8996
6368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
72
250N
214
500N
6046
7120
0018
1TR
8922
2,5TR
50728
06661
59185
48676
04864
19944
25445
5TR
24478
58986
10TR
93778
40TR
92652
ĐB
670509

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 14/12/15

009 552
118 14 661 64
228 22 20 778 78 76 72
3886 85
444 45 46 9

Phú Yên - 14/12/15

0123456789
7120
6661
72
8922
2652
214
4864
9944
9185
5445
6046
8676
8986
0018
0728
4478
3778
0509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
31
250N
464
500N
6694
1789
5010
1TR
6357
2,5TR
34934
50196
96313
32240
88914
46464
15640
5TR
03966
99755
10TR
28377
40TR
95243
ĐB
623870

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 13/12/15

0555 57
113 14 10 666 64 64
2770 77
334 31 889
443 40 40 996 94

Khánh Hòa - 13/12/15

0123456789
5010
2240
5640
3870
31
6313
5243
464
6694
4934
8914
6464
9755
0196
3966
6357
8377
1789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
62
250N
250
500N
7588
7758
5855
1TR
6523
2,5TR
38351
87452
77376
33271
11399
20981
88886
5TR
72309
84257
10TR
85937
40TR
21684
ĐB
696650

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 13/12/15

009 550 57 51 52 58 55 50
1662
223 776 71
337 884 81 86 88
4999

Kon Tum - 13/12/15

0123456789
250
6650
8351
3271
0981
62
7452
6523
1684
5855
7376
8886
4257
5937
7588
7758
1399
2309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
33
250N
578
500N
4937
2930
8129
1TR
1310
2,5TR
83632
48770
53765
12979
65759
42054
60811
5TR
23566
39724
10TR
48953
40TR
84385
ĐB
094595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/12/15

0553 59 54
111 10 666 65
224 29 770 79 78
332 37 30 33 885
4995

Đà Nẵng - 12/12/15

0123456789
2930
1310
8770
0811
3632
33
8953
2054
9724
3765
4385
4595
3566
4937
578
8129
2979
5759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
05
250N
634
500N
0982
1424
0846
1TR
3735
2,5TR
72130
48241
42564
83256
13993
87670
87149
5TR
48747
90726
10TR
38537
40TR
46528
ĐB
312184

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 12/12/15

005 556
1664
228 26 24 770
337 30 35 34 884 82
447 41 49 46 993

Quảng Ngãi - 12/12/15

0123456789
2130
7670
8241
0982
3993
634
1424
2564
2184
05
3735
0846
3256
0726
8747
8537
6528
7149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
21
250N
932
500N
0105
8657
3447
1TR
7075
2,5TR
35942
04165
92514
51407
88133
76809
61294
5TR
90574
01129
10TR
51731
40TR
17707
ĐB
516525

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 12/12/15

007 07 09 05 557
114 665
225 29 21 774 75
331 33 32 8
442 47 994

Đắk Nông - 12/12/15

0123456789
21
1731
932
5942
8133
2514
1294
0574
0105
7075
4165
6525
8657
3447
1407
7707
6809
1129
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1