• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 09:37:45 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé: *
100N
65
250N
283
500N
5434
5471
8041
1TR
2374
2,5TR
57603
54340
30291
54272
86325
04092
53000
5TR
30317
19739
10TR
96990
40TR
00872
ĐB
47716

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 14/10/16

003 00 5
116 17 665
225 772 72 74 71
339 34 883
440 41 990 91 92

Gia Lai - 14/10/16

0123456789
4340
3000
6990
5471
8041
0291
4272
4092
0872
283
7603
5434
2374
65
6325
7716
0317
9739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé: *
100N
85
250N
665
500N
6643
3222
7477
1TR
9803
2,5TR
32530
74210
80280
33594
52535
93051
68017
5TR
65338
98856
10TR
29767
40TR
42296
ĐB
91757

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 14/10/16

003 557 56 51
110 17 667 65
222 777
338 30 35 880 85
443 996 94

Ninh Thuận - 14/10/16

0123456789
2530
4210
0280
3051
3222
6643
9803
3594
85
665
2535
8856
2296
7477
8017
9767
1757
5338
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé: *
100N
27
250N
988
500N
8929
1686
1291
1TR
8113
2,5TR
38187
42260
91243
35724
88388
48899
07842
5TR
97981
20342
10TR
83713
40TR
94259
ĐB
63126

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 13/10/16

0559
113 13 660
226 24 29 27 7
3881 87 88 86 88
442 43 42 999 91

Bình Định - 13/10/16

0123456789
2260
1291
7981
7842
0342
8113
1243
3713
5724
1686
3126
27
8187
988
8388
8929
8899
4259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé: *
100N
82
250N
410
500N
2836
6770
6083
1TR
9865
2,5TR
70443
98758
48555
19785
77379
13987
36319
5TR
43132
96025
10TR
79614
40TR
14551
ĐB
72050

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 13/10/16

0550 51 58 55
114 19 10 665
225 779 70
332 36 885 87 83 82
443 9

Quảng Bình - 13/10/16

0123456789
410
6770
2050
4551
82
3132
6083
0443
9614
9865
8555
9785
6025
2836
3987
8758
7379
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé: *
100N
22
250N
155
500N
3804
2736
3448
1TR
6972
2,5TR
61917
77296
90993
61993
51747
31462
66451
5TR
41120
75481
10TR
68158
40TR
05675
ĐB
06179

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 13/10/16

004 558 51 55
117 662
220 22 779 75 72
336 881
447 48 996 93 93

Quảng Trị - 13/10/16

0123456789
1120
6451
5481
22
6972
1462
0993
1993
3804
155
5675
2736
7296
1917
1747
3448
8158
6179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé: *
100N
36
250N
485
500N
1850
2557
3904
1TR
2375
2,5TR
99705
35657
05051
68652
64836
68183
10187
5TR
43144
78095
10TR
58088
40TR
07718
ĐB
29984

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/10/16

005 04 557 51 52 50 57
118 6
2775
336 36 884 88 83 87 85
444 995

Đà Nẵng - 12/10/16

0123456789
1850
5051
8652
8183
3904
3144
9984
485
2375
9705
8095
36
4836
2557
5657
0187
8088
7718
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé: *
100N
55
250N
797
500N
1921
5979
0952
1TR
8798
2,5TR
09645
35614
05412
46664
69184
74577
20584
5TR
96708
39087
10TR
66190
40TR
59066
ĐB
08537

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 12/10/16

008 552 55
114 12 666 64
221 777 79
337 887 84 84
445 990 98 97

Khánh Hòa - 12/10/16

0123456789
6190
1921
0952
5412
5614
6664
9184
0584
55
9645
9066
797
4577
9087
8537
8798
6708
5979
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1