• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 16:14:42 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
62
250N
496
500N
5603
2183
9843
1TR
7987
2,5TR
60272
59741
00892
00537
07161
79620
51094
5TR
88667
07445
10TR
60231
40TR
18935
ĐB
90929

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 14/07/16

003 5
1667 61 62
229 20 772
335 31 37 887 83
445 41 43 992 94 96

Bình Định - 14/07/16

0123456789
9620
9741
7161
0231
62
0272
0892
5603
2183
9843
1094
7445
8935
496
7987
0537
8667
0929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
57
250N
789
500N
8323
9206
6955
1TR
1927
2,5TR
22589
26097
57082
07989
04731
19285
41346
5TR
91977
08472
10TR
21894
40TR
60648
ĐB
56590

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 14/07/16

006 555 57
16
227 23 777 72
331 889 82 89 85 89
448 46 990 94 97

Quảng Bình - 14/07/16

0123456789
6590
4731
7082
8472
8323
1894
6955
9285
9206
1346
57
1927
6097
1977
0648
789
2589
7989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
43
250N
078
500N
0694
4022
6701
1TR
2093
2,5TR
87911
11042
14792
02352
09593
28005
49330
5TR
92707
67873
10TR
06748
40TR
86824
ĐB
35768

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 14/07/16

007 05 01 552
111 668
224 22 773 78
330 8
448 42 43 992 93 93 94

Quảng Trị - 14/07/16

0123456789
9330
6701
7911
4022
1042
4792
2352
43
2093
9593
7873
0694
6824
8005
2707
078
6748
5768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
13
250N
156
500N
1375
4428
2128
1TR
8875
2,5TR
94329
93015
21850
53534
13733
81888
18568
5TR
26383
17737
10TR
79569
40TR
21073
ĐB
05868

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/07/16

0550 56
115 13 668 69 68
229 28 28 773 75 75
337 34 33 883 88
49

Đà Nẵng - 13/07/16

0123456789
1850
13
3733
6383
1073
3534
1375
8875
3015
156
7737
4428
2128
1888
8568
5868
4329
9569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
48
250N
445
500N
1479
1748
7614
1TR
1761
2,5TR
09092
09648
99167
47668
84733
08216
97315
5TR
17508
87626
10TR
07855
40TR
43983
ĐB
03114

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 13/07/16

008 555
114 16 15 14 667 68 61
226 779
333 883
448 48 45 48 992

Khánh Hòa - 13/07/16

0123456789
1761
9092
4733
3983
7614
3114
445
7315
7855
8216
7626
9167
48
1748
9648
7668
7508
1479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
74
250N
915
500N
9014
0820
2053
1TR
2931
2,5TR
46568
24336
48530
04241
56808
95174
41572
5TR
72537
47153
10TR
71110
40TR
68508
ĐB
96010

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 12/07/16

008 08 553 53
110 10 14 15 668
220 774 72 74
337 36 30 31 8
441 9

Đắk Lắk - 12/07/16

0123456789
0820
8530
1110
6010
2931
4241
1572
2053
7153
74
9014
5174
915
4336
2537
6568
6808
8508
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
13
250N
353
500N
2140
2921
2058
1TR
8888
2,5TR
61263
08082
09722
39109
00490
84872
60976
5TR
19859
54396
10TR
48813
40TR
04769
ĐB
44792

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 12/07/16

009 559 58 53
113 13 669 63
222 21 772 76
3882 88
440 992 96 90

Quảng Nam - 12/07/16

0123456789
2140
0490
2921
8082
9722
4872
4792
13
353
1263
8813
0976
4396
2058
8888
9109
9859
4769
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1