• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Trung » Bấm Xem!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
47
250N
526
500N
0563
0453
0016
1TR
8168
2,5TR
19964
07400
59071
31678
23276
01228
66270
5TR
04868
30328
10TR
79637
40TR
10359
ĐB
26265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 14/04/16

000 559 53
116 665 68 64 68 63
228 28 26 771 78 76 70
337 8
447 9

Bình Định - 14/04/16

0123456789
7400
6270
9071
0563
0453
9964
6265
526
0016
3276
47
9637
8168
1678
1228
4868
0328
0359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
55
250N
018
500N
3387
3803
3086
1TR
2214
2,5TR
94129
70876
83434
84142
61901
21157
06329
5TR
92083
70020
10TR
88274
40TR
98123
ĐB
63993

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 14/04/16

001 03 557 55
114 18 6
223 20 29 29 774 76
334 883 87 86
442 993

Quảng Bình - 14/04/16

0123456789
0020
1901
4142
3803
2083
8123
3993
2214
3434
8274
55
3086
0876
3387
1157
018
4129
6329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
88
250N
654
500N
7816
0639
5120
1TR
1801
2,5TR
82576
73931
26914
61290
46698
47356
80364
5TR
95883
45182
10TR
24719
40TR
11413
ĐB
20853

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 14/04/16

001 553 56 54
113 19 14 16 664
220 776
331 39 883 82 88
4990 98

Quảng Trị - 14/04/16

0123456789
5120
1290
1801
3931
5182
5883
1413
0853
654
6914
0364
7816
2576
7356
88
6698
0639
4719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
27
250N
184
500N
2824
4002
4546
1TR
7311
2,5TR
62774
39584
62839
62521
72870
42212
30076
5TR
95660
44937
10TR
27097
40TR
86152
ĐB
44679

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/04/16

002 552
112 11 660
221 24 27 779 74 70 76
337 39 884 84
446 997

Đà Nẵng - 13/04/16

0123456789
2870
5660
7311
2521
4002
2212
6152
184
2824
2774
9584
4546
0076
27
4937
7097
2839
4679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
18
250N
768
500N
7294
3902
4024
1TR
8989
2,5TR
07393
42498
47794
28676
95239
14496
93303
5TR
45992
42840
10TR
00657
40TR
12408
ĐB
37090

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 13/04/16

008 03 02 557
118 668
224 776
339 889
440 990 92 93 98 94 96 94

Khánh Hòa - 13/04/16

0123456789
2840
7090
3902
5992
7393
3303
7294
4024
7794
8676
4496
0657
18
768
2498
2408
8989
5239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
49
250N
803
500N
7708
8350
5249
1TR
3028
2,5TR
42401
34805
86130
00184
07535
67376
32759
5TR
64231
02153
10TR
29113
40TR
66178
ĐB
55287

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 12/04/16

001 05 08 03 553 59 50
113 6
228 778 76
331 30 35 887 84
449 49 9

Đắk Lắk - 12/04/16

0123456789
8350
6130
2401
4231
803
2153
9113
0184
4805
7535
7376
5287
7708
3028
6178
49
5249
2759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
40
250N
388
500N
8798
5079
7295
1TR
0898
2,5TR
62502
59704
68332
59547
94874
70759
78001
5TR
85621
67085
10TR
11087
40TR
60961
ĐB
52450

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 12/04/16

002 04 01 550 59
1661
221 774 79
332 887 85 88
447 40 998 98 95

Quảng Nam - 12/04/16

0123456789
40
2450
8001
5621
0961
2502
8332
9704
4874
7295
7085
9547
1087
388
8798
0898
5079
0759
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1