• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
04
250N
321
500N
6576
0118
7870
1TR
0940
2,5TR
12882
30465
43936
91524
80941
38735
77806
5TR
74833
46922
10TR
78015
40TR
08760
ĐB
654542

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 14/02/16

006 04 5
115 18 660 65
222 24 21 776 70
333 36 35 882
442 41 40 9

Khánh Hòa - 14/02/16

0123456789
7870
0940
8760
321
0941
2882
6922
4542
4833
04
1524
0465
8735
8015
6576
3936
7806
0118
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
95
250N
612
500N
8477
8231
5605
1TR
9045
2,5TR
83680
73132
67380
50647
53667
91421
47572
5TR
81490
32596
10TR
54682
40TR
66190
ĐB
002311

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 14/02/16

005 5
111 12 667
221 772 77
332 31 882 80 80
447 45 990 90 96 95

Kon Tum - 14/02/16

0123456789
3680
7380
1490
6190
8231
1421
2311
612
3132
7572
4682
95
5605
9045
2596
8477
0647
3667
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé: DNG
100N
65
250N
296
500N
9597
7687
4839
1TR
5960
2,5TR
65273
73035
61049
73655
07679
40489
31687
5TR
77946
71866
10TR
54581
40TR
88066
ĐB
449317

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/02/16

0555
117 666 66 60 65
2773 79
335 39 881 89 87 87
446 49 997 96

Đà Nẵng - 13/02/16

0123456789
5960
4581
5273
65
3035
3655
296
7946
1866
8066
9597
7687
1687
9317
4839
1049
7679
0489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé: QNG
100N
88
250N
306
500N
1701
8212
9594
1TR
2333
2,5TR
81837
51926
08098
04867
99163
42449
93293
5TR
82764
69463
10TR
41816
40TR
17767
ĐB
865815

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 13/02/16

001 06 5
115 16 12 667 64 63 67 63
226 7
337 33 888
449 998 93 94

Quảng Ngãi - 13/02/16

0123456789
1701
8212
2333
9163
3293
9463
9594
2764
5815
306
1926
1816
1837
4867
7767
88
8098
2449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé: DNO
100N
86
250N
127
500N
5183
7414
9816
1TR
6313
2,5TR
73284
97844
33585
80953
14393
49325
93980
5TR
88941
84930
10TR
56858
40TR
99125
ĐB
278773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 13/02/16

0558 53
113 14 16 6
225 25 27 773
330 884 85 80 83 86
441 44 993

Đắk Nông - 13/02/16

0123456789
3980
4930
8941
5183
6313
0953
4393
8773
7414
3284
7844
3585
9325
9125
86
9816
127
6858
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé: GL
100N
46
250N
097
500N
1098
4549
4026
1TR
3304
2,5TR
02689
84217
90501
52311
88755
83005
75483
5TR
23246
26809
10TR
69843
40TR
68989
ĐB
455319

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 12/02/16

009 01 05 04 555
119 17 11 6
226 7
3889 89 83
443 46 49 46 998 97

Gia Lai - 12/02/16

0123456789
0501
2311
5483
9843
3304
8755
3005
46
4026
3246
097
4217
1098
4549
2689
6809
8989
5319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé: NT
100N
95
250N
823
500N
7728
5032
9873
1TR
4469
2,5TR
26927
26226
19595
59064
85675
22503
72006
5TR
61890
85061
10TR
52870
40TR
90946
ĐB
652379

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 12/02/16

003 06 5
1661 64 69
227 26 28 23 779 70 75 73
332 8
446 990 95 95

Ninh Thuận - 12/02/16

0123456789
1890
2870
5061
5032
823
9873
2503
9064
95
9595
5675
6226
2006
0946
6927
7728
4469
2379
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1