• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 01:43:51 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
22
250N
580
500N
2760
6973
3176
1TR
3413
2,5TR
52816
68891
45273
43008
88273
34897
51947
5TR
35137
07735
10TR
96055
40TR
97778
ĐB
48604

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 13/09/16

004 08 555
116 13 660
222 778 73 73 73 76
337 35 880
447 991 97

Đắk Lắk - 13/09/16

0123456789
580
2760
8891
22
6973
3413
5273
8273
8604
7735
6055
3176
2816
4897
1947
5137
3008
7778
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
69
250N
766
500N
1225
2579
3782
1TR
7244
2,5TR
86369
94480
51253
38782
30874
83475
62450
5TR
04726
84837
10TR
30136
40TR
35243
ĐB
18130

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 13/09/16

0553 50
1669 66 69
226 25 774 75 79
330 36 37 880 82 82
443 44 9

Quảng Nam - 13/09/16

0123456789
4480
2450
8130
3782
8782
1253
5243
7244
0874
1225
3475
766
4726
0136
4837
69
2579
6369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
59
250N
620
500N
1744
3485
5628
1TR
8767
2,5TR
65871
45645
40953
45384
25422
38938
38524
5TR
31630
96602
10TR
06851
40TR
84950
ĐB
22119

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 12/09/16

002 550 51 53 59
119 667
222 24 28 20 771
330 38 884 85
445 44 9

Thừa T. Huế - 12/09/16

0123456789
620
1630
4950
5871
6851
5422
6602
0953
1744
5384
8524
3485
5645
8767
5628
8938
59
2119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
75
250N
770
500N
6080
5876
5996
1TR
9510
2,5TR
81672
31199
12946
75852
11482
10925
73600
5TR
59872
91586
10TR
52230
40TR
55918
ĐB
58623

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 12/09/16

000 552
118 10 6
223 25 772 72 76 70 75
330 886 82 80
446 999 96

Phú Yên - 12/09/16

0123456789
770
6080
9510
3600
2230
1672
5852
1482
9872
8623
75
0925
5876
5996
2946
1586
5918
1199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
63
250N
132
500N
9699
1885
5152
1TR
5525
2,5TR
64425
52360
94712
15342
04600
55559
56777
5TR
42694
85882
10TR
12283
40TR
61619
ĐB
51826

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 11/09/16

000 559 52
119 12 660 63
226 25 25 777
332 883 82 85
442 994 99

Khánh Hòa - 11/09/16

0123456789
2360
4600
132
5152
4712
5342
5882
63
2283
2694
1885
5525
4425
1826
6777
9699
5559
1619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
81
250N
216
500N
0919
1027
7448
1TR
3108
2,5TR
27891
14583
45564
19845
69545
15741
46178
5TR
96726
75633
10TR
34942
40TR
91297
ĐB
01633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 11/09/16

008 5
119 16 664
226 27 778
333 33 883 81
442 45 45 41 48 997 91

Kon Tum - 11/09/16

0123456789
81
7891
5741
4942
4583
5633
1633
5564
9845
9545
216
6726
1027
1297
7448
3108
6178
0919
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1