• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 12:41:12 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
76
250N
344
500N
1573
2812
9341
1TR
7555
2,5TR
29311
64110
54125
23268
68404
67631
25537
5TR
43368
61416
10TR
38824
40TR
97247
ĐB
43045

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/08/16

004 555
116 11 10 12 668 68
224 25 773 76
331 37 8
445 47 41 44 9

Đà Nẵng - 13/08/16

0123456789
4110
9341
9311
7631
2812
1573
344
8404
8824
7555
4125
3045
76
1416
5537
7247
3268
3368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
89
250N
451
500N
2599
1345
3448
1TR
4652
2,5TR
52910
13163
18163
82183
17732
80949
04794
5TR
13867
25568
10TR
29636
40TR
13786
ĐB
00494

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 13/08/16

0552 51
110 667 68 63 63
27
336 32 886 83 89
449 45 48 994 94 99

Quảng Ngãi - 13/08/16

0123456789
2910
451
4652
7732
3163
8163
2183
4794
0494
1345
9636
3786
3867
3448
5568
89
2599
0949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
18
250N
138
500N
5165
5445
4686
1TR
0411
2,5TR
40873
28289
54877
32696
32887
70323
13971
5TR
08601
86024
10TR
20357
40TR
05675
ĐB
77118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 13/08/16

001 557
118 11 18 665
224 23 775 73 77 71
338 889 87 86
445 996

Đắk Nông - 13/08/16

0123456789
0411
3971
8601
0873
0323
6024
5165
5445
5675
4686
2696
4877
2887
0357
18
138
7118
8289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
67
250N
780
500N
0049
0926
9537
1TR
5952
2,5TR
38396
08559
45660
59627
49873
54764
83658
5TR
72802
00101
10TR
74210
40TR
27463
ĐB
65052

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 12/08/16

002 01 552 59 58 52
110 663 60 64 67
227 26 773
337 880
449 996

Gia Lai - 12/08/16

0123456789
780
5660
4210
0101
5952
2802
5052
9873
7463
4764
0926
8396
67
9537
9627
3658
0049
8559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
02
250N
354
500N
2105
5305
9800
1TR
9404
2,5TR
40879
72397
45731
48660
29209
91439
13407
5TR
18052
97196
10TR
29141
40TR
56531
ĐB
23811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 12/08/16

009 07 04 05 05 00 02 552 54
111 660
2779
331 31 39 8
441 996 97

Ninh Thuận - 12/08/16

0123456789
9800
8660
5731
9141
6531
3811
02
8052
354
9404
2105
5305
7196
2397
3407
0879
9209
1439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
50
250N
474
500N
0747
2679
2772
1TR
4848
2,5TR
28675
13912
59474
84748
17942
07711
84960
5TR
53794
40529
10TR
59509
40TR
34243
ĐB
22615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 11/08/16

009 550
115 12 11 660
229 775 74 79 72 74
38
443 48 42 48 47 994

Bình Định - 11/08/16

0123456789
50
4960
7711
2772
3912
7942
4243
474
9474
3794
8675
2615
0747
4848
4748
2679
0529
9509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
76
250N
426
500N
5422
6666
0152
1TR
3889
2,5TR
33951
88682
42242
98281
10138
69862
19321
5TR
35386
49905
10TR
61348
40TR
41761
ĐB
30058

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 11/08/16

005 558 51 52
1661 62 66
221 22 26 776
338 886 82 81 89
448 42 9

Quảng Bình - 11/08/16

0123456789
3951
8281
9321
1761
5422
0152
8682
2242
9862
9905
76
426
6666
5386
0138
1348
0058
3889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
95
250N
286
500N
3258
9087
6721
1TR
9064
2,5TR
61127
55263
12870
63733
67890
11320
85551
5TR
68008
13675
10TR
71399
40TR
24587
ĐB
73492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 11/08/16

008 551 58
1663 64
227 20 21 775 70
333 887 87 86
4992 99 90 95

Quảng Trị - 11/08/16

0123456789
2870
7890
1320
6721
5551
3492
5263
3733
9064
95
3675
286
9087
1127
4587
3258
8008
1399
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1