• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 22/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
20
250N
123
500N
8897
8269
7905
1TR
9004
2,5TR
16345
58178
24224
27162
90715
78352
61701
5TR
11417
24427
10TR
54589
40TR
91042
ĐB
92559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 13/06/16

001 04 05 559 52
117 15 662 69
227 24 23 20 778
3889
442 45 997

Thừa T. Huế - 13/06/16

0123456789
20
1701
7162
8352
1042
123
9004
4224
7905
6345
0715
8897
1417
4427
8178
8269
4589
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
33
250N
247
500N
4313
3879
0242
1TR
7857
2,5TR
62076
52223
13742
45534
46462
34150
93697
5TR
77337
40393
10TR
31144
40TR
05010
ĐB
89038

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 13/06/16

0550 57
110 13 662
223 776 79
338 37 34 33 8
444 42 42 47 993 97

Phú Yên - 13/06/16

0123456789
4150
5010
0242
3742
6462
33
4313
2223
0393
5534
1144
2076
247
7857
3697
7337
9038
3879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
62
250N
246
500N
0807
7534
8442
1TR
0439
2,5TR
58524
27943
12272
61355
59142
43408
85053
5TR
48353
99187
10TR
20626
40TR
38703
ĐB
25585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 12/06/16

003 08 07 553 55 53
1662
226 24 772
339 34 885 87
443 42 42 46 9

Khánh Hòa - 12/06/16

0123456789
62
8442
2272
9142
7943
5053
8353
8703
7534
8524
1355
5585
246
0626
0807
9187
3408
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
02
250N
344
500N
8898
6079
2516
1TR
5869
2,5TR
17715
39083
84998
65099
16974
80563
39230
5TR
85541
67262
10TR
63415
40TR
82282
ĐB
44659

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 12/06/16

002 559
115 15 16 662 63 69
2774 79
330 882 83
441 44 998 99 98

Kon Tum - 12/06/16

0123456789
9230
5541
02
7262
2282
9083
0563
344
6974
7715
3415
2516
8898
4998
6079
5869
5099
4659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
97
250N
800
500N
3156
6622
0644
1TR
2207
2,5TR
39007
90583
13438
04978
71787
12594
57819
5TR
28449
15280
10TR
17467
40TR
20830
ĐB
42932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/06/16

007 07 00 556
119 667
222 778
332 30 38 880 83 87
449 44 994 97

Đà Nẵng - 11/06/16

0123456789
800
5280
0830
6622
2932
0583
0644
2594
3156
97
2207
9007
1787
7467
3438
4978
7819
8449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
34
250N
328
500N
4868
0779
5225
1TR
1761
2,5TR
33027
65409
25772
95828
70998
32169
52967
5TR
71274
66471
10TR
20747
40TR
82514
ĐB
29242

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 11/06/16

009 5
114 669 67 61 68
227 28 25 28 774 71 72 79
334 8
442 47 998

Quảng Ngãi - 11/06/16

0123456789
1761
6471
5772
9242
34
1274
2514
5225
3027
2967
0747
328
4868
5828
0998
0779
5409
2169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
47
250N
702
500N
5847
3360
2568
1TR
6803
2,5TR
49046
14357
43722
32200
06878
45431
33358
5TR
51388
99645
10TR
24965
40TR
68639
ĐB
41807

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 11/06/16

007 00 03 02 557 58
1665 60 68
222 778
339 31 888
445 46 47 47 9

Đắk Nông - 11/06/16

0123456789
3360
2200
5431
702
3722
6803
9645
4965
9046
47
5847
4357
1807
2568
6878
3358
1388
8639
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1