• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 08:24:30 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
30
250N
164
500N
3852
4340
8508
1TR
0188
2,5TR
79858
04674
23776
00539
01926
61472
25393
5TR
75277
86265
10TR
33345
40TR
87178
ĐB
807161

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 13/03/16

008 558 52
1661 65 64
226 778 77 74 76 72
339 30 888
445 40 993

Khánh Hòa - 13/03/16

0123456789
30
4340
7161
3852
1472
5393
164
4674
6265
3345
3776
1926
5277
8508
0188
9858
7178
0539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
91
250N
741
500N
5891
2989
4353
1TR
6583
2,5TR
51170
92058
44500
71975
91041
19661
52547
5TR
34817
36725
10TR
83530
40TR
14791
ĐB
210889

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 13/03/16

000 558 53
117 661
225 770 75
330 889 83 89
441 47 41 991 91 91

Kon Tum - 13/03/16

0123456789
1170
4500
3530
91
741
5891
1041
9661
4791
4353
6583
1975
6725
2547
4817
2058
2989
0889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
37
250N
180
500N
1046
5085
6803
1TR
3873
2,5TR
80261
75366
09518
27304
70522
97466
92742
5TR
94960
98857
10TR
47530
40TR
50105
ĐB
865402

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/03/16

002 05 04 03 557
118 660 61 66 66
222 773
330 37 885 80
442 46 9

Đà Nẵng - 12/03/16

0123456789
180
4960
7530
0261
0522
2742
5402
6803
3873
7304
5085
0105
1046
5366
7466
37
8857
9518
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
05
250N
375
500N
0769
1730
6911
1TR
6840
2,5TR
68857
11773
30084
04703
70408
05126
08547
5TR
92879
83370
10TR
47323
40TR
59640
ĐB
173803

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 12/03/16

003 03 08 05 557
111 669
223 26 779 70 73 75
330 884
440 47 40 9

Quảng Ngãi - 12/03/16

0123456789
1730
6840
3370
9640
6911
1773
4703
7323
3803
0084
05
375
5126
8857
8547
0408
0769
2879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
34
250N
489
500N
7974
8962
7837
1TR
4887
2,5TR
39912
51605
67588
03214
54332
27375
45427
5TR
36902
04787
10TR
91444
40TR
32395
ĐB
887419

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 12/03/16

002 05 5
119 12 14 662
227 775 74
332 37 34 887 88 87 89
444 995

Đắk Nông - 12/03/16

0123456789
8962
9912
4332
6902
34
7974
3214
1444
1605
7375
2395
7837
4887
5427
4787
7588
489
7419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
45
250N
462
500N
7686
9752
4860
1TR
7376
2,5TR
96098
21160
90874
08188
37122
40935
12093
5TR
12263
61694
10TR
90473
40TR
61056
ĐB
584455

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 11/03/16

0555 56 52
1663 60 60 62
222 773 74 76
335 888 86
445 994 98 93

Gia Lai - 11/03/16

0123456789
4860
1160
462
9752
7122
2093
2263
0473
0874
1694
45
0935
4455
7686
7376
1056
6098
8188
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
65
250N
184
500N
2070
6648
8575
1TR
2885
2,5TR
78802
23273
31114
16075
87577
96239
61210
5TR
87021
60164
10TR
98834
40TR
95002
ĐB
840140

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 11/03/16

002 02 5
114 10 664 65
221 773 75 77 70 75
334 39 885 84
440 48 9

Ninh Thuận - 11/03/16

0123456789
2070
1210
0140
7021
8802
5002
3273
184
1114
0164
8834
65
8575
2885
6075
7577
6648
6239
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1