• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 07:54:29 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
86
250N
905
500N
3986
0619
7629
1TR
4247
2,5TR
58269
87373
26667
29159
31077
34180
07365
5TR
37609
61232
10TR
25586
40TR
38665
ĐB
076978

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/01/16

009 05 559
119 665 69 67 65
229 778 73 77
332 886 80 86 86
447 9

Đà Nẵng - 13/01/16

0123456789
4180
1232
7373
905
7365
8665
86
3986
5586
4247
6667
1077
6978
0619
7629
8269
9159
7609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
45
250N
345
500N
2690
0430
4628
1TR
1260
2,5TR
41001
21775
09518
93831
80921
70058
83346
5TR
28858
08459
10TR
60484
40TR
90269
ĐB
258157

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 13/01/16

001 557 58 59 58
118 669 60
221 28 775
331 30 884
446 45 45 990

Khánh Hòa - 13/01/16

0123456789
2690
0430
1260
1001
3831
0921
0484
45
345
1775
3346
8157
4628
9518
0058
8858
8459
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
80
250N
506
500N
2206
1688
2761
1TR
6605
2,5TR
18056
21081
21423
91830
35120
57735
43922
5TR
09897
84084
10TR
24965
40TR
68634
ĐB
015218

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 12/01/16

005 06 06 556
118 665 61
223 20 22 7
334 30 35 884 81 88 80
4997

Đắk Lắk - 12/01/16

0123456789
80
1830
5120
2761
1081
3922
1423
4084
8634
6605
7735
4965
506
2206
8056
9897
1688
5218
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
81
250N
168
500N
2127
5685
4579
1TR
2831
2,5TR
25486
41007
26866
45429
93522
03212
28403
5TR
91100
68153
10TR
78467
40TR
11279
ĐB
130260

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 12/01/16

000 07 03 553
112 660 67 66 68
229 22 27 779 79
331 886 85 81
49

Quảng Nam - 12/01/16

0123456789
1100
0260
81
2831
3522
3212
8403
8153
5685
5486
6866
2127
1007
8467
168
4579
5429
1279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
05
250N
896
500N
9062
0227
0331
1TR
7092
2,5TR
61913
32924
06786
21586
01984
90354
69723
5TR
05340
19303
10TR
66522
40TR
31710
ĐB
232087

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 11/01/16

003 05 554
110 13 662
222 24 23 27 7
331 887 86 86 84
440 992 96

Thừa T. Huế - 11/01/16

0123456789
5340
1710
0331
9062
7092
6522
1913
9723
9303
2924
1984
0354
05
896
6786
1586
0227
2087
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
41
250N
817
500N
6453
7062
7261
1TR
0117
2,5TR
91205
50346
41788
10671
68596
05847
41985
5TR
16506
51291
10TR
43814
40TR
75337
ĐB
182988

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 11/01/16

006 05 553
114 17 17 662 61
2771
337 888 88 85
446 47 41 991 96

Phú Yên - 11/01/16

0123456789
41
7261
0671
1291
7062
6453
3814
1205
1985
0346
8596
6506
817
0117
5847
5337
1788
2988
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1