• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 01:42:57 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
33
250N
578
500N
4937
2930
8129
1TR
1310
2,5TR
83632
48770
53765
12979
65759
42054
60811
5TR
23566
39724
10TR
48953
40TR
84385
ĐB
094595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/12/15

0553 59 54
111 10 666 65
224 29 770 79 78
332 37 30 33 885
4995

Đà Nẵng - 12/12/15

0123456789
2930
1310
8770
0811
3632
33
8953
2054
9724
3765
4385
4595
3566
4937
578
8129
2979
5759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
05
250N
634
500N
0982
1424
0846
1TR
3735
2,5TR
72130
48241
42564
83256
13993
87670
87149
5TR
48747
90726
10TR
38537
40TR
46528
ĐB
312184

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 12/12/15

005 556
1664
228 26 24 770
337 30 35 34 884 82
447 41 49 46 993

Quảng Ngãi - 12/12/15

0123456789
2130
7670
8241
0982
3993
634
1424
2564
2184
05
3735
0846
3256
0726
8747
8537
6528
7149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
21
250N
932
500N
0105
8657
3447
1TR
7075
2,5TR
35942
04165
92514
51407
88133
76809
61294
5TR
90574
01129
10TR
51731
40TR
17707
ĐB
516525

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 12/12/15

007 07 09 05 557
114 665
225 29 21 774 75
331 33 32 8
442 47 994

Đắk Nông - 12/12/15

0123456789
21
1731
932
5942
8133
2514
1294
0574
0105
7075
4165
6525
8657
3447
1407
7707
6809
1129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
84
250N
009
500N
4152
6638
6017
1TR
3157
2,5TR
74763
28322
06064
42563
76426
72910
12340
5TR
58558
88582
10TR
52959
40TR
76331
ĐB
920589

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 11/12/15

009 559 58 57 52
110 17 663 64 63
222 26 7
331 38 889 82 84
440 9

Gia Lai - 11/12/15

0123456789
2910
2340
6331
4152
8322
8582
4763
2563
84
6064
6426
6017
3157
6638
8558
009
2959
0589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
14
250N
064
500N
8328
5187
7067
1TR
9845
2,5TR
83361
18447
15173
94226
75827
37805
07897
5TR
04669
07652
10TR
90102
40TR
80997
ĐB
454474

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 11/12/15

002 05 552
114 669 61 67 64
226 27 28 774 73
3887
447 45 997 97

Ninh Thuận - 11/12/15

0123456789
3361
7652
0102
5173
14
064
4474
9845
7805
4226
5187
7067
8447
5827
7897
0997
8328
4669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
00
250N
403
500N
7229
4919
1369
1TR
2599
2,5TR
85149
85319
26850
36121
12226
88325
80157
5TR
72583
16773
10TR
52925
40TR
58643
ĐB
484477

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 10/12/15

003 00 550 57
119 19 669
225 21 26 25 29 777 73
3883
443 49 999

Bình Định - 10/12/15

0123456789
00
6850
6121
403
2583
6773
8643
8325
2925
2226
0157
4477
7229
4919
1369
2599
5149
5319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
35
250N
522
500N
2929
8127
5876
1TR
0159
2,5TR
34248
75826
88276
95195
85082
15623
24070
5TR
54245
85103
10TR
64747
40TR
58665
ĐB
756419

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 10/12/15

003 559
119 665
226 23 29 27 22 776 70 76
335 882
447 45 48 995

Quảng Bình - 10/12/15

0123456789
4070
522
5082
5623
5103
35
5195
4245
8665
5876
5826
8276
8127
4747
4248
2929
0159
6419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
43
250N
688
500N
2526
0064
2544
1TR
2729
2,5TR
64745
76920
42101
56156
81143
17438
25692
5TR
43822
03114
10TR
12928
40TR
48134
ĐB
466288

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 10/12/15

001 556
114 664
228 22 20 29 26 7
334 38 888 88
445 43 44 43 992

Quảng Trị - 10/12/15

0123456789
6920
2101
5692
3822
43
1143
0064
2544
3114
8134
4745
2526
6156
688
7438
2928
6288
2729
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1