• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 15:44:07 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
59
250N
620
500N
1744
3485
5628
1TR
8767
2,5TR
65871
45645
40953
45384
25422
38938
38524
5TR
31630
96602
10TR
06851
40TR
84950
ĐB
22119

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 12/09/16

002 550 51 53 59
119 667
222 24 28 20 771
330 38 884 85
445 44 9

Thừa T. Huế - 12/09/16

0123456789
620
1630
4950
5871
6851
5422
6602
0953
1744
5384
8524
3485
5645
8767
5628
8938
59
2119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
75
250N
770
500N
6080
5876
5996
1TR
9510
2,5TR
81672
31199
12946
75852
11482
10925
73600
5TR
59872
91586
10TR
52230
40TR
55918
ĐB
58623

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 12/09/16

000 552
118 10 6
223 25 772 72 76 70 75
330 886 82 80
446 999 96

Phú Yên - 12/09/16

0123456789
770
6080
9510
3600
2230
1672
5852
1482
9872
8623
75
0925
5876
5996
2946
1586
5918
1199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
63
250N
132
500N
9699
1885
5152
1TR
5525
2,5TR
64425
52360
94712
15342
04600
55559
56777
5TR
42694
85882
10TR
12283
40TR
61619
ĐB
51826

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 11/09/16

000 559 52
119 12 660 63
226 25 25 777
332 883 82 85
442 994 99

Khánh Hòa - 11/09/16

0123456789
2360
4600
132
5152
4712
5342
5882
63
2283
2694
1885
5525
4425
1826
6777
9699
5559
1619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
81
250N
216
500N
0919
1027
7448
1TR
3108
2,5TR
27891
14583
45564
19845
69545
15741
46178
5TR
96726
75633
10TR
34942
40TR
91297
ĐB
01633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 11/09/16

008 5
119 16 664
226 27 778
333 33 883 81
442 45 45 41 48 997 91

Kon Tum - 11/09/16

0123456789
81
7891
5741
4942
4583
5633
1633
5564
9845
9545
216
6726
1027
1297
7448
3108
6178
0919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
69
250N
007
500N
6193
8099
5227
1TR
6823
2,5TR
58149
90465
13102
43150
36418
07312
01366
5TR
55425
63460
10TR
71577
40TR
29075
ĐB
44715

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/09/16

002 07 550
115 18 12 660 65 66 69
225 23 27 775 77
38
449 993 99

Đà Nẵng - 10/09/16

0123456789
3150
3460
3102
7312
6193
6823
0465
5425
9075
4715
1366
007
5227
1577
6418
69
8099
8149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
34
250N
017
500N
1775
9302
0285
1TR
1369
2,5TR
88573
74479
38478
57368
12225
47500
65452
5TR
64777
85111
10TR
86415
40TR
55617
ĐB
37092

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 10/09/16

000 02 552
117 15 11 17 668 69
225 777 73 79 78 75
334 885
4992

Quảng Ngãi - 10/09/16

0123456789
7500
5111
9302
5452
7092
8573
34
1775
0285
2225
6415
017
4777
5617
8478
7368
1369
4479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
84
250N
814
500N
8618
0346
6380
1TR
9262
2,5TR
91468
99516
37307
56873
68809
21977
23533
5TR
53512
11042
10TR
82771
40TR
61401
ĐB
61286

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 10/09/16

001 07 09 5
112 16 18 14 668 62
2771 73 77
333 886 80 84
442 46 9

Đắk Nông - 10/09/16

0123456789
6380
2771
1401
9262
3512
1042
6873
3533
84
814
0346
9516
1286
7307
1977
8618
1468
8809
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1